رساله معماری نهایی پروژه 09357713300
رساله معماری نهایی پروژه پایان نامه مطالعات

عنوان: طراحی دانشکده معماری...................................................................................................................

مقدمه................................................................................................................................................................. 3

فصل اول: شناخت مسائل و نکات مربوط به ساختمان‌های دانشگاهی............................................ 5

¡ ویژگی‌های عمومی پردیس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی.............................. 6

¡ آرایش و سازماندهی فضایی جزء بناها............................................................................. 7

¡ اصول و ضوابط طراحی فضاهای دانشکده‌ها................................................................... 8

فصل دوم: استانداردها................................................................................................................................ 14

¡ پلکان ..................................................................................................................................... 15

¡ راهروها و مسیرهای شیب دار......................................................................................... 16

¡ درب‌ها.................................................................................................................................... 17

¡ کیفیت هوا............................................................................................................................ 18

¡ راندمان دید........................................................................................................................... 18

¡ روشنایی مصنوعی............................................................................................................... 18

¡ روشنایی روز ....................................................................................................................... 20

¡ رنگ........................................................................................................................................ 20

¡ طرح و بافت.......................................................................................................................... 25

¡ نویز (اغتشاش صوتی) و آکوستیک............................................................................... 25

¡ حساسیت نسبت به ارتعاشات......................................................................................... 26

¡ مسیرهای پیاده رو.............................................................................................................. 29

¡ دسترسی و مسیر گردش یا سیرکولاسیون................................................................. 29

¡ تئاترها و سالن‌های سخنرانی........................................................................................... 29

¡ سالن های سخنرانی........................................................................................................... 31

فصل سوم: شرح برنامه دانشکده معماری............................................................................................. 37

¡  آشنایی با رشته‌های آموزشی دانشکده....................................................................... 38

— دوره کارشناسی معماری............................................................................. 38

— دوره کارشناسی ارشد معماری.................................................................. 40

فصل چهارم: بررسی نمونه‌های مشابه................................................................................................... 41

فصل پنجم: اقلیم ....................................................................................................................................... 74

فصل ششم: معرفی پروژه.......................................................................................................................... 94

¡ مبانی نظری طرح................................................................................................................ 95

— مینیمالیسم.................................................................................................... 95

— مینیمالیسم در هنر...................................................................................... 96

— مینمیالیسم در معماری.............................................................................. 97

تحلیل سایت........................................................................................................ 99

¡ محدوده سایت...................................................................................................................... 99

¡ روند طراحی...................................................................................................................... 101

فصل هفتم: اسناد و مدارک طرح........................................................................................................ 107

منابع و مآخذ......................................................................................................................................................

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 14 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

 

دانشگاه علم وصنعت قم

 

1 -6-1- پلان طبقه اول ساختمان دانشکده معماری –عمران –مکانیک –صنایع -------------------80 

2-6-1- برش طولی ساختمان دانشکده معماری –عمران –مکانیک –صنایع---------------------------------81

3-6-1- نمای غربی ساختمان دانشکده معماری –عمران –مکانیک –صنایع ------------------------------------------82

4-6-1-سردرورودی دانشگاه علم وصنعت ایران --------------------------------------------------------------------84

5-6-1-سایت دانشگاه علم وصنعت ایران ---------------------------------------------------------------------------86

6-6-1-ماکت بناهاي دانشگاه فني ايلي نوي--------------------------------------------------------------------------87

7-6-1-  ساختمان دانشکده استخراج فلزات و مهندسي شيمي ـ منظره عمومي بنا از جانب شمال غرب--------88

8-6-1- آزمايشگاه استخراج مواد معدني و فلزات ----------------------------------------------------------89

9-6-1-ماکت طرح جامع مجموعه دانشگاه رابرت گوردن‌ -----------------------------------------------------------90

10-6-1- ساختمان هنگام شب فرم پلکاني سازهاي بتني را به خوبي نشان مي‌دهد ---------------------------91

1-2-2- نقشه ایران ---------------------------------------------------------------------------114

  2-2-2- نقشه استان قم -----------------------------------------------------------------------115  

3-2-2- نقشه هوای شهر قم -------------------------------------------------------------------116

4-2-2- موقعیت سایت موردنظر ------------------------------------------------------------------------117

5-2-2- موقعیت سایت ودسترسی سایت مورد نظر  ------------------------------------------------------118

6-2-2- موقعیت سایت (فضای آموزشی وعمومی) -------------------------------------------------------119

7-2-2- موقعیت سایت و هم جواری سایت ------------------------------------------------------120

8-2-2- جهت باد غالب باد در فصل گرما ---------------------------------------------------------------121

9-2-2- شیب زمین ومحل ------------------------------------------------------------------------------122

10-2-2- عکس قسمت جنوبی سایت (سازمان جنگل بانی ومراتع) -----------------------------------------123

11-2-2- عکس قسمت غربی سایت (مجموعه ورزشی هلال احمر) ----------------------------------------123

12-2-2- عکس قسمت شما لی سایت (پارک جنگلی، مکان تفریحی وتوریستی) -----------------------------123

13-2-2- عکس قسمت شرقی سایت (مجموعه سورکاری وزمین کشاورزی) -------------------------------124

14-2-2- عکس جاده قدیم قم –اصفهان -------------------------------------------------------------------124

15-2-2- عکس جاده قدیم قم –اصفهان به سمت قم --------------------------------------------------------125

16-2-2- عکس جاده قدیم قم –اصفهان از سمت اصفهان --------------------------------------------------125

17-2-2- عکس خیابان اصلی ورودی شهرک (شمال) ----------------------------------------------------126

18-2-2- عکس خیابان فرعی ورودی شهرک (جنوب) ----------------------------------------------------126

19-2-2- عکس قسمت مرکزی سایت( شیب ازطرف جنوب به مرکزسایت) --------------------------------127

20-2-2- عکس قسمت مرکزی سایت( شیب ازطرف شمال به مرکزسایت) ---------------------------------127

21-2-2- عکس قسمت مرکزی سایت( شیب ازدوطرف شمال وجنوب به مرکزسایت) -----------------------128

 22-2-2- عکس از تابلودر سایت(مساحت زمین وکاربری زمین)  -----------------------------------------128

 1-3-2- موقعیت سایت موردنظر -------------------------------------------------------------------------137

2-3-2-  نشان فروهر ،ماخذ کتاب اوستا -------------------------------------------------------------------138

3-3-2-نشان فروهر و ماکت مجموعه ---------------------------------------------------------------------140

4-3-2- حجم اولیه ---------------------------------------------------------------------------------------191

5-3-2- حجم اولیه ---------------------------------------------------------------------------------------191

6-3-2- ماکت قسمت اداری ------------------------------------------------------------------------------192

7-3-2- ماکت قسمت دانشکده مهندسی مکانیک ------------------------------------------------------------192

8-3-2- ماکت قسمت دانشکده مهندسی برق ----------------------------------------------------------------193

9-3-2- ماکت قسمت دانشکده مهندسی مکانیک ------------------------------------------------------------193

10-3-2- ماکت قسمت دانشکده مهندسی برق ------------------------------------------------------------194

11-3-2- ماکت قسمت آمفی تئاتر  ----------------------------------------------------------------------194

12-3-2- ماکت قسمت آمفی تئاتر  ----------------------------------------------------------------------195

13-3-2- ماکت قسمت آمفی تئاتر  --------------------------------------------------------------------- 195

14-3-2- ماکت قسمت کتابخانه -------------------------------------------------------------------------196

15-3-2- ماکت قسمت عبادت گاه ----------------------------------------------------------------------196

16-3-2- ماکت قسمت دانشکده مهندسی کامپیوتر --------------------------------------------------------197

17-3-2- ماکت قسمت دانشکده مهندسی کامپیوتر --------------------------------------------------------197

18-3-2- ماکت قسمت دانشکده مهندسی کامپیوتر وقسمت دروس عمومی ---------------------------------198

19-3-2- ماکت قسمت اتاق اساتیدوگروههای عمومی  ----------------------------------------------------198

20-3-2- ماکت قسمت رستوران  -----------------------------------------------------------------------199

21-3-2- ماکت کل مجموعه دانشگاه  -------------------------------------------------------------------199

22-3-2- ماکت قسمت مرکزی مجموعه وگودال باغچه - ------------------------------------------------200

23-3-2- ماکت قسمت گودال باغچه --------------------------------------------------------------------200

24-3-2- ماکت قسمت ایوان دانشکده ها ----------------------------------------------------------------201

25-3-2- ماکت قسمت کل مجموعه ومحوطه سازی اطراف آن ------------------------------------------201

26-3-2- ماکت قسمت کل مجموعه دانشگاه -------------------------------------------------------------202

 27-3-2- ماکت قسمت کل مجموعه دانشگاه ------------------------------------------------------------202

 28-3-2- ماکت قسمت کل مجموعه دانشگاه ------------------------------------------------------------203  

  29-3-2- ماکت قسمت کل مجموعه دانشگاه -----------------------------------------------------------203          

رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری 09357713300  تمامی موضوعات معماری هست .

بروز شده در سایت :        http://09357713300.blogfa.com/

دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری

فصل های رساله ها شامل مبانی نظری طراحی ، تعاریف و مفاهیم ، استانداردهای طراحی ، اصول و ضوابط طراحی ، دیاگرام ارتباطی ، سرانه طراحی ، نمونه های مشابه ، شناخت بستر طرح ، آنالیز سایت ( تحلیل سایت ) و روند طراحی می باشد .

انجام رساله معماری مطالعات رساله با موضوعات خاص در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مطابق با آئین نگارش دانشگاه تهیه می شود . جهت مشاهده حضوری نمونه کارهای انجام شده با 09357713300 هماهنگی فرمائید .

لیست به روز شده در سایت 09357713300.blogfa.com

پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره

6037991439270848      بانک ملی

 

6221061035827551  بانک پلرسیان

فهرست رساله ؛ جهت دریافت فهرست رساله و مقایسه آن با سایر رساله ها با 09357713300 هماهنگی فرمائید .

                         

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 14 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

:فهرست مطالب :

عنوان :                                                                                صفحه :

 

بخش اول : هنرهای دستی

فصل اول  : نقاشی   

            ـ   تعریف نقاشی     ..................................................  

            ـ   تاریخ نقاشی     ...................................................

            ـ   درباره رنگ    ...................................................

            ـ  تکنیکهای نقاشی ..................................................

            ـ  حلالهای رنگ....................................................

           ـ  سبک های معروف نقاشی ...........................................

          ـ  اصطلاحات معمول  نقاشی ...........................................  

فصل دوم  : خوشنویسی     

           ـ  خط و خوشنويسي..................................................

            ـ   خط كوفي.......................................................   

            ـ   كوفي بنايي (معقلي)..............................................   

            ـ   خط محقق........................................................                           

            ـ   خط ثلث و نسخ...................................................   

           ـ  خط تعليق و ديواني.........................................................

           ـ خط رقعه.........................................................

          ـ خط نستعليق .......................................................                           

           ـ  ارزشهاي بصري خط كوفي.........................................                            

        ـ ارزشهاي بصري خط ثلث و نسخ.......................................

            ـ ارزشهاي بصري خط نستعليق.......................................

           ـ  ارزشهاي بصري خط شكسته نستعليق................................

فصل سوم  : تذهیب    

           ـ   تعریف تذهیب     ..................................................   

          ـ   مکتبهای تذهیب    .................................................     

           ـ   پیشینه تذهیب     .................................................               

          ـ   چگونگی انجام یک اثر تذهیب     ....................................               

            ـ  ابزارهای تذهیب .................................................

           ـ  واژگان تذهیب ....................................................  

 

 

فصل چهارم  : مینیاتور    

             ـ   مینیاتور و طراحی آن  ..........................................               

             ـ   روشهای مختلف طراحی مینیاتور      ...............................  

             ـ   طراحی رنگی   ..................................................  

          ـ بدون رنگ  .......................................................

             ـ   طراحی سفید قلم  ...............................................

             ـ  سیری در مینیاتور ایران .........................................

             ـ  گفتگو با استاد حسن تقوی ( هنرمند مینیاتور نا شنوا ) ...............  

بخش دوم  : صنایع دستی

فصل اول : فرش ایران   

            ـ  فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن ...............................  

            ـ   طرح های آثار باستانی و ابنیه اسلامی      ..........................

            ـ   طرح های شاه عباسی     ..........................................

            ـ  طرح های اسلیمی  ................................................

            ـ  طرح های اقتباسی  ...............................................

           ـ  طرح های افشان  .................................................

             ـ  طرح های واگیره ای ( بندی ) ....................................  

            ـ  طرح های بته ای ( بته جقه )......................................

             ـ  طرح های درختی ................................................

            ـ  طرح های ترکمن .................................................

          ـ  طرح ها ی شکا رگاهی .............................................

           ـ  تلفیقی گل فرنگ ، تلفیقی هندسی و ... ..............................

            ـ  نقوش گلستان ....................................................  

           ـ  نقوش لچک و ترنج ................................................  

فصل دوم : سفالگر ی    

            ـ   مقدمه    .........................................................

            ـ   چکیده     .......................................................   

           ـ   تقسیم سفال با کفش کنده     ........................................                             

             ـ   نقوش سفال در ادوار اسلامی      ...................................   

            ـ  فن و هنر سفالگری ...............................................  

            ـ  مهمترین تکنیکهای تزئین ظروف در نیشابور ........................

           ـ  سفال با پوشش گلی ................................................

           ـ  سفالینه یا نقوش رنگارنگ .........................................

            ـ  سفالینه با تزئین زرین فام .........................................

            ـ  سفالینه با کفش کنده ..............................................

            ـ  سفالینه یا لعاب یک رنگ ..........................................

            ـ  کلیاتی درباره سفال اسلامی ........................................  

            ـ  سفال گبری ......................................................

            ـ  سفال سلجوقی ....................................................

            ـ  سفال مینائی ایران ................................................

            ـ  سفال دوره عثمانی ................................................

            ـ  سفال دوره صفویه ایران ...........................................

            ـ  هنر سفالگری و بررسی نقوش آن در ادوار اسلامی ...................

           - بررسی نقوش انسانی با توجه به جهان  بینی  عرفانی ..................

            ـ  بررسی نقوش انسانی مرتبط با مراسم ماه محرم .......................

            ـ  بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با ادبیات ..........................

            ـ  بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با مفاهیم نجومی ...................

            ـ  جام با گلابه ی سفالگری ..........................................

            ـ  کوزه ...........................................................  

 


فصل سوم : نگار گری     

          ـ   تعریف نگار گری      ..............................................   

           ـ   تذهیب     ........................................................     

          ـ   تشعیر      ........................................................               

            ـ   ابزار و مواد اولیه      ............................................               

            ـ  قلم مو  ..........................................................

          ـ  رنگها  ...........................................................  

        ـ  رنگهای گیاهی .....................................................

         ـ  رنگهای معدنی .....................................................  

        ـ  رنگهای شیمیایی ....................................................

            ـ  رنگ گذاری .....................................................

            ـ رنگهای جسمی ....................................................

            ـ  رنگهای روحی ...................................................

              ـ  بست ...........................................................

              ـ  مراحل کار .....................................................

              ـ  کارگاه نگار گری سازمان میراث فرهنگی کشور ...................

 

فصل چهارم : معرق     

            ـ  معرق   ..........................................................               

           ـ   معرق زمینه رنگ       .............................................

          ـ   معرق زمینه پازلی    ...............................................

          ـ   معرق زمینه آجری   ...............................................

           ـ  نازک بری در معرق    .............................................               

          ـ   معرق منبت        ...................................................

          ـ   ابزار کار در معرق    .............................................  

          ـ   مواد اولیه    ......................................................

          ـ  مراحل اجرای یک طرح معرق    .....................................               

          ـ   مختصری از کارگاه منبت و معرق        ...............................  

فصل پنجم : خاتم کاری     

          ـ  تعریف خاتم کاری    ................................................               

          ـ   تا ریخچه ی خاتم کاری        ........................................  

          ـ   آثار و نمونه های تاریخی     ........................................

          ـ   خاتم کاری در ادبیات    ............................................

           ـ  آشنایی با هنر خاتم کاری     ........................................               

          ـ   تعریف خاتم ......................................................

       - قدیمی ترین آثار هنری  خاتم کاری شده با قی مانده .....................

             ـ   مواد اولیه در ساخت خاتم     ......................................

            ـ   وسایل و ابزار کار در هنر خاتم سازی .............................

            ـ  مراحل تولید خاتم.................................................               

            ـ   خصوصیات یک خاتم و محصول مرغوب و هنری ......................

فصل پنجم: قلم زنی      

           ـ  تاریخچه     ......................................................               

          ـ   وسایل و ابزار قلم زنی         .......................................

          ـ   روش کار      .....................................................

          ـ   شیوه های قلم زنی     ..............................................

          ـ  کارگاه قلم زنی سازمان میراث فرهنگی      ...........................               

بخش سوم : رشته های دانشگاهی

   فصل اول : رشته ها

     رشته نقاشی .........................................................

             ـ مقدمه ........................................................

            ـ دروس اختیاری ...............................................

          ـ‌ سطوح رشته ...................................................

         ـ‌ درس های رشته .................................................

        ـ صنعت و بازار کار ...............................................

رشته هنر های تجسمی ..................................................

          ـ مقدمه ...........................................................

         ـ نحوه آموختن ....................................................

          ـ سطوح رشته ...................................................

          ـ درس های رشته ................................................

         ـ صنعت و بازار کار ...............................................

رشته صنایع دستی........................................................

          ـ مقدمه ...........................................................

        ـ سطوح رشته .....................................................

       ـ درس های رشته ..................................................

       ـ صنعت و بازار کار ................................................

 

فصل دوم : دانشکده هنر نیشابور

         ـ تاریخچه ........................................................

        ـ فضاهای آموزشی دانشکده ........................................

         ـ دوره ها ی آزاد .................................................

         ـ رؤسای دانشکده هنر از بدو تأسیس ..............................

         ـ معاونان دانشکده از سال 78 تا کنون ..............................  

          ـ مدیران گروههای آموزشی دانشکده از سال 78 تا کنون ...........

نتیجه گیری ............................................................

منابع ....................................................................

 

رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری 09357713300  تمامی موضوعات معماری هست .

بروز شده در سایت :        http://09357713300.blogfa.com/

دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری

فصل های رساله ها شامل مبانی نظری طراحی ، تعاریف و مفاهیم ، استانداردهای طراحی ، اصول و ضوابط طراحی ، دیاگرام ارتباطی ، سرانه طراحی ، نمونه های مشابه ، شناخت بستر طرح ، آنالیز سایت ( تحلیل سایت ) و روند طراحی می باشد .

انجام رساله معماری مطالعات رساله با موضوعات خاص در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مطابق با آئین نگارش دانشگاه تهیه می شود . جهت مشاهده حضوری نمونه کارهای انجام شده با 09357713300 هماهنگی فرمائید .

لیست به روز شده در سایت 09357713300.blogfa.com

پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره

6037991439270848      بانک ملی

 

6221061035827551  بانک پلرسیان

فهرست رساله ؛ جهت دریافت فهرست رساله و مقایسه آن با سایر رساله ها با 09357713300 هماهنگی فرمائید .

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 14 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

مجموعه (آموزشی- فرهنگي- تفریحی)

 

شهرداري منطقه 22 تهران

 

استاد راهنما:

جناب آقای مهندس نداف

 

دانشجو:

طاهره میری

بهار 87


 

فهرست مطالب:

 

عنوان                                                                                                                                      صفحه

فصل اول- درباره فرهنگ و هويت

مقدمه.................................................................................................................................................................................................................................... 2

ويژگيهاي طرح.................................................................................................................................................................................................................... 4

فرهنگ و هويت.................................................................................................................................................................................................................. 5

فرهنگ و طبيعت................................................................................................................................................................................................................. 6

نتايج..................................................................................................................................................................................................................................... 7

فصل دوم- درباره تهران و منطقه 22

مقدمه.................................................................................................................................................................................................................................... 10

مختصات جغرافيايي............................................................................................................................................................................................................ 10

سابقه تاريخي شهر تهران..................................................................................................................................................................................................... 11

بررسي هاي جمعيتي............................................................................................................................................................................................................ 12

بررسي وضعيت اقتصادي.................................................................................................................................................................................................... 12

شبكه و تاسيسات حمل و نقل و دسترسي هاي شهري....................................................................................................................................................... 13

بررسي آلودگي هاي زيست محيطي................................................................................................................................................................................... 14

بررسي وضعيت فرهنگي تهران........................................................................................................................................................................................... 14

بررسي منطقه 22 در تهران.................................................................................................................................................................................................. 16

موقعيت قرار گيري منطقه................................................................................................................................................................................................... 16

وضعيت شبكه هاي دسترسي.............................................................................................................................................................................................. 16

موقعيت جغرافيايي ............................................................................................................................................................................................................. 17

شيب و توپوگرافي............................................................................................................................................................................................................... 18

وضعيت زلزله...................................................................................................................................................................................................................... 19

پوشش گياهي....................................................................................................................................................................................................................... 20

بررسي هاي اجتماعي........................................................................................................................................................................................................... 21

بررسي كاربردي.................................................................................................................................................................................................................. 23

فصل سوم- سايت، تحليل سايت و روند طراحي

پانوراماي سايت................................................................................................................................................................................................................... 25

نقشه هاي مختلف تهران و منطقه 22................................................................................................................................................................................. 26

روند طراحي......................................................................................................................................................................................................................... 29

تحليل سيركرلاسيون سايت................................................................................................................................................................................................ 30

فصل چهارم- بررسي شرايط اقليمي

شرايط اقليمي تهران............................................................................................................................................................................................................ 33

نمودارهاي اقليمي................................................................................................................................................................................................................ 34

تابش آفتاب......................................................................................................................................................................................................................... 39

دما......................................................................................................................................................................................................................................... 40

رطوبت................................................................................................................................................................................................................................. 41

باد......................................................................................................................................................................................................................................... 42

بارندگي................................................................................................................................................................................................................................ 43

عوامل فرعي......................................................................................................................................................................................................................... 43

معماري و اقليم.................................................................................................................................................................................................................... 43

گياهان و معماري................................................................................................................................................................................................................. 45

نتيجه..................................................................................................................................................................................................................................... 46

فصل پنجم- فضايابي، استانداردها و بررسي رابطه عملكردها

فضاهاي موجود در سايت.................................................................................................................................................................................................... 50

آمفي تئاتر و سالن نمايش................................................................................................................................................................................................... 50

مهمانسرا............................................................................................................................................................................................................................... 52

فضاهاي آموزشي................................................................................................................................................................................................................. 56

رستورانها.............................................................................................................................................................................................................................. 58

مجموعه ورزشي.................................................................................................................................................................................................................. 60

كتابخانه................................................................................................................................................................................................................................ 61

موزه...................................................................................................................................................................................................................................... 63

باغ ايراني.............................................................................................................................................................................................................................. 67

پاركينك.............................................................................................................................................................................................................................. 73

فصل ششم- مباني نظري طرح

مقدمه.................................................................................................................................................................................................................................... 86

مباني نظري معماري در عرصه صور مثالي......................................................................................................................................................................... 88

فضا در معماري ايراني......................................................................................................................................................................................................... 90

ملاكهاي قضاوت در مورد يك اثر معماري....................................................................................................................................................................... 92

روند طراحي......................................................................................................................................................................................................................... 93

نور........................................................................................................................................................................................................................................ 97

صدا...................................................................................................................................................................................................................................... 100

مرور اهداف و سنجش آنها................................................................................................................................................................................................. 103

زيبايي و هنر......................................................................................................................................................................................................................... 104

حقوق بازديد كنندگان و آزادي حركت در فضا............................................................................................................................................................... 107

خوانايي و معنادار بدون فضا................................................................................................................................................................................................ 110

انسجام معمارانه.................................................................................................................................................................................................................... 112

هويت ملي مجموعه............................................................................................................................................................................................................. 113

وقار مدني............................................................................................................................................................................................................................. 114

سنخيت عملكرد با مناسبتهاي بصري................................................................................................................................................................................. 114

رعايت سلسله مراتب........................................................................................................................................................................................................... 115

ارائه يك نمونه..................................................................................................................................................................................................................... 116

 

فصل هفتم- تاسيسات

منابع و ماخذ......................................................................................................................................................................................................................... 124

 

 

 

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 14 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

فهرست مطالب

موضوع

چکیده

درآمدی بر تاریخچه معماری ایران و جهان

فصل اول: شناخت موضوع و شناخت مفاهیم

1-1- مقدمه

1-2- اهداف پروژه

1-3- درباره خلاقیت

1-4- عوامل مؤثر در خلاقیت

1-5- موانع موجود بر سر راه خلاقیت

فصل دوم: نگاهی به سیستم آموزش معماری

2-1- نگاهی به سیستم آموزش معمار در ایران

2-2- معرفی رشته های آموزشی دانشکده معماری

2-2-الف- دوره کارشناسی معماری

الف 1- طول دوره و شکل نظام

الف 2- تعداد واحد درسی

الف 3- نقش و توانایی

2-2- ب- دوره کارشناسی ارشد طراحی منظر (ناپیوسته)

ب-1- نقش و توانایی

ب-2- طول دوره و شکل نظام

ب-3- تعداد واحدهای درسی

ب-4- برنامه آموزش

2-2-ج- دوره کارشناسی ارشد معماری و احیای بنای تاریخی

ج-1- طول دوره نظام آموزشی

ج-2- نوع و تعداد واحدهای درسی

ج-3- نقش و توانایی

2-2-د- دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته طراحی شهری و برنامه ریزی شهری

د-1- نقش و توانایی دانش آموختگان

د-2- شکل نظام دانشگاهی- رشته و طول دوره

3-2- جداول برنامه ریزی فیزیکی دانشکده معماری

فصل سوم: بررسی نمونه های موردی

3-1- دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران

3-2- دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

3-2- مدرسه معماری باهاوس

فصل چهارم: استان فارس

4-1- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان فارس

4-1-1- جمعیت استان فارس

4-2- مکان های دیدنی و تاریخی استان فارس

4-3- صنایع و معادن

4-4- کشاورزی و دامداری

4-5- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی

فصل پنجم: برنامه ریزی فیزیکی- شناخت و تعیین ابعاد و استانداردهای فضا

5-1- آشنایی با فضای موجود در دانشکده معماری

5-1-1- فضاهای اموزشی

5-1-2- فضاهای کمک آموزشی

5-1-3- فضاهای خدماتی

5-1-4- فضاهای اداری

5-2- فضاهای آموزشی گروه معماری

5-2-1- آموزش عملی

1-الف- آتلیه و کارگاههای طراحی

1-الف-1- مشخصات عمومی آتلیه ها و کارگاههای طراحی

1-الف-1-1- فضاهای کارگاهی

1-الف-1-2- زیربنای آتلیه و کارگاههای طراحی

1-الف-1-3- آرایش میزها در آتلیه طراحی

1-الف-1-4- روشنایی

1-ب- آتلیه ها و کارگاههای طراحی در دانشکده معماری

1-ب-1- مشخصات عمومی اتلیه ها و کارگاههای طراحی

(درک و بیان محیط کارگاه و ساخت- هندسه کاربردی- طراحی معماری و روش)

1-ب-1-1- آتلیه درک و بیان محیط

1-ب-1-2- موزه طراحی معماری

1-ب-1-2-1- آتلیه های طراحی و معماری

1-ب-1-2-2- آتلیه های نقشه کشی

1-ب-1-2-3- کارگاه های مصالح و ساخت

1-ب-1-3- کارگاه های شهرسازی- مرمت- طراحی منظر

1-ب-1-4- کلاس های سمینار و گردهمایی

5-2-2-آموزش نظری

5-2-2-1-کلاس های درس

1-الف- محاسبه تعداد صندلی های مورد نیاز برای دروس در مرحله نهایی توسعه

1-ب- خصوصیات مشترک کلاس های درس

5-3- فضاهای کمک آموزشی

5-3-1-کتابخانه تخصصی

5-3-2- سمعی و بصری

5-3-3- واحد اسناد و تحقیقات

5-3-4- آمفی تئاتر و سالن اجتماعات

5-3-5- بخش طراحی کامپیوتر

5-3-6- آتلیه عکاسی

5-3-7- آزمایش های تحقیقاتی

5-3-8- دفتر فنی

5-3-9- کارگاه های کمک آموزشی

5-3-9-1- کارگاه ساختمان

5-3-9-2- کارگاه سفال و سرامیک

5-3-9-3- کارگاه چوب

5-3-9-4- کارگاه فلز

5-4- فضای خدماتی

5-4-1- تسهیلات رفاهی

5-4-2- تسهیلات سرویسی

5-5- مجموعه اداری دانشکده

5-5-1- بخش کادر آموزشی

5-5-2- بخش امور اداری آموزشی

فصل ششم: معرفی و تجزیه و تحلیل سایت

6-1- تحلیل سایت پروژه

6-1-1- دسترسی به مجموعه

6-1-2- دید مجموعه نسبت به محیط اطراف

6-1-3- جهت وزش باد غالب

6-1-4-عملکردهای جانبی سایت

فصل هفتم: ایده

7-1- ایده طراحی

7-1-1- خطوط و زوایا و ابزار طراحی

7-1-2- تناسب

7-1-3- حیاط مرکزی

7-1-4- باغچه گودال

7-1-5- رواق

7-1-6- حرکت آب

7-1-7- فرم خطی

ضمیمه ها و تصاویر

منابع و مأخذ


[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 14 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

فصل اول

           مباني نظري

(1-1)هويت معماري معاصر..............................................................................2

(1-2)هویت و آرای برخی از صاحب نظران ..........................................3

(1-2-1)نادر اردلان....................................................................................3

(1-2-2)سید محمد بهشتی............................................................................................3

(1-2-3)محمد رضا حائری.........................................................................4

(1-2-4)جهانشاه پاکزاد..........................................................................................4

(1-2-5)مهدی حجت...................................................................................................5

(1-2-6)حمیدرضا خوئی..............................................................................................5

(1-2-7)داراب دیبا.........................................................................................................6

(1-2-8)بیژن شافعی......................................................................................................6

(1-2-9)حسین شیخ زین الدین.....................................................................7

(1-2-10)علی اکبر صارمی...............................................................................8

(1-2-11)کامران صفامنش......................................................................................7

(1-2-12)مهدی علیزاده................................................................................................9

(1-2-13)فرخ قهرمان پور...........................................................................10

(1-2-14)ایرج کلانتری...............................................................................10

(1-2-15)هادی میرمیران............................................................................11

(1-2-16)عبدالحمید نقره کار.........................................................................11

(1-2-17)کامبیز نوایی....................................................................................12

(1-2-18)نتیجه گیری..................................................................................... 13

 

(1-3)اولین معمار تحصیل کرده ایرانی................................................16

(1-4)تلاقی سنت و مدرنیته -1.......................................................19

(1-4-1)بررسی اقلیمی..................................................................................20

(1-4-2)بررسی بنا.........................................................................................20

(1-4-3)ورودی..............................................................................................20

(1-4-4)نگارخانه...........................................................................................21

(1-4-5)بخش اداری......................................................................................22

(1-4-6)سالن گوشه.......................................................................................22

(1-4-7)کتابخانه............................................................................................22

(1-5)تلاقی سنت و مدرنیته -2................................................22

(1-6)معماری در ژاپن « مکانی برای معرفی معماری ».......26

(1-6-1)تانگه  در ميان تجدد وسنت...........................................................................26

(1-7)مبانی معماری سنتی ایران .................................................28

(1-8-1)تداوم فضایی مثبت..........................................................................................31

(1-8-2)درون و برون(دروازه) ......................................................................................33

(1-8-2)وصل(دروازه) ، گذر ، اوج ..............................................................................35

(1-8-3)وحدت و کثرت ...............................................................................................38

(1-8-4)مرکزیت..............................................................................................................41

(1-8-5)تعادل موزون – توازن حسابی .....................................................................44

(1-8-6)پیوند معماری با طبیعت ...............................................................................47

(1-8-7)نتیجه گیری......................................................................................................49

(1-9)تعریف هنر ..................................................................................................50

(1-10)هنر از دیدگاه متفکران اسلامی .....................................50

(1-11)حال ببینیم خیال چیست ؟.........................................................51

مناتع و ماخذ.............................................................................................................54

 

 

 

فصل دوم

 اقليم

(2-1)ويژگيهاي طبيعي................................................................56

(2-1-1)موقعيت وحدود جغرافيايي استان كرمانشاه....................................56

(2-1-2)توپوگرافي استان كرمانشاه...........................................................................58

(2-1-3) توپوگرافي شهر كرمانشاه............................................................................59

(2-2)جغرافيايي انساني...............................................................................................60

(2-2-1)جمعيت............................................................................................................60

(2-2-1-1)تركيب سني و جنسي جمعيت ............................................................62

(2-2-1-2)نسبت جنسي.............................................................................................64

(2-2-1-3)بعد خانوار...................................................................................................64

 (2-2-1-4)سواد و تحصيلات....................................................................................64

(2-3)ويژگيهاي اقتصادي..............................................................64

(2-3-1)كشاورزي..........................................................................................................64

(2-3-2)- دامداري....... ............................................................................................67

(2-3-3) صنعت...................................................................................67.

(2-3-4)خدمات ..................................................................................68

(2-4)آب‌وهوا...............................................................................................................69

(2-4-1)توده‌هاي هوايي........................................................................................................70

(2-4-3) بارش:...........................................................................................................................72

(2-4-4)شرايط دما:... .............................................................................................................76

(2-4-5)جريان بادها : ............................................................................................................78

(2-4-6) رطوبت نسبي: .........................................................................................................81

(2-4-7)تعداد روزهاي يخبندان : .....................................................................................83

(2-4-8)ساعات آفتابي و ابر ناكي : ....................................................................................84

(2-4-9)بيوكليماي اولگي كرمانشاه  ................................................................................87

(2-5)نتایج و پیشنهادات ویژگی های اکولوژیکی کرمانشاه..............................96

(2-5-1)شکل کالبدی و نوع بافت مجموعه ...............................................96

(2-5-2)- مصالح ساختمانی .................................................................97

(2-5-3)- جهت استقرار ساختمانها ........................................................97

(2-5-4)- تعیین جهت استقرار ساختمان در رابطه با نحوه تابش آفتاب..............98

(2-5-5)- تعیین جهت استقرار ساختمان در رابطه با وزش بادهای سرد زمستانی.98

منابع..................................................................................................99

 

فصل سوم

معرفي چند نمونه

(3-1)دانشگاه هاروارد ...................................................................101

(3-1-1)مسئله اصلی دانشگاه : .............................................................101

(3-1-2)روابط با دانشگاه ...................................................................102

(3-1-3)ارتباط با شهر ......................................................................102

(3-1-4)نتیجه .................................................................................103

(3-2)دانشگاه آکسفورد ................................................................107

(3-2-1)رابطه با دانشگاه ....................................................................107

(3-2-3)ارتباط با شهر .......................................................................108

(3-2-4)نتیجه .........................................................................................109

(3-3)مدرسه ی سنتی مشهد ...................................................................113

(3-3-1)ارتباط با شهر ..............................................................................113

(3-3-2)نتیجه..........................................................................................113

(3-4)مرکز هنرهای بصری کارپنتر  .........................................114

فصل چهارم

استانداردها وتعيين تعداد، مقياس فضا بر مبناي   برنامه فيزيكي

(4-1)عوامل مؤثر در برنامه ریزی فیزیکی .......................................117

(4-2)تفکیک و توزیع فضاها در طبقات......................................117

(4-2)طبقه بندی فضاهای اصلی و فرعی بطور کلی..............118

(4-3)ضوابط طراحی در گروه فضاهای آموزشی : ....................119

(4-3-1)مشخصات فضاهای آموزشی ..........................................................120

(4-3-2)جدول مبلمان کلاس ها................................................................123

(4-3-4)ضوابط طراحی در گروه فضاهای کمک آموزشی.............................123

(4-3-5)مشخصات فضاهای اداری..............................................................124

(4-3-5)ضوابط طراحی در گروه فضاهای رفاهی و خدماتی....................125

(4-3-5)ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین .................126

(4-4)تعاریف   ..........................................................................127

(4-5)تعیین ظرفیت ، تعداد و سطوح فضاهای آموزشی.....129

(4-2-1)رشته معماري(1).................................................................................................130

(4-5-2)رشته نقاشی (2) .................................................................131

(4-5-3)طراحی صنعتی (3) ............................................................131

(4-5-4)رشته ارتباط تصویری (4) .....................................................131

(4-5-5)رشته عکاسی (5) ................................................................131

(4-5-6)رشته مجسمه سازی (6) ......................................................132.

(4-6)فضای فیزیکی مورد نیاز...................................................132

فصل پنجم

مطالعات سايت،اسكيس ها و اتود هاي اوليه...........145

فصل ششم

نقشه هاي نهايي........................................................ 161

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 14 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

رساله آماده معماری دانشکده معماری مطالعات آماده معماری دانشکده معماری پروژه معماری رساله آماده معماری مطالعات معماری رساله طرح نهایی معماری پایان نامه معماریدانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری معماری رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری مطالعات و رساله و طرح نهایی پروژه پایان نامه معماری عمران نقشه ها ، شیت های اتوکد و شیت دانلود نقشه ، دانلود پلان آماده پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری پروژه معماری طرح نهایی معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری
http://ahjam3.blogfa.com/
http://memaryomran.blogfa.com/
http://mehraz007.blogfa.com/

 

رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری 09357713300

بروز شده در سایت :        http://09357713300.blogfa.com/

                                                      فهرست مطالب

·        فصل اول 

1- 1کلیات  تحقیق.....................................................................................................................................1

1-2اهداف طرح ........................................................................................................................................3

1-3معرفی فصول ....................................................................................................................................4

·        فصل دوم

2-1هنر چیست ؟.......................................................................................................................................5

2-2تعریف هنر .........................................................................................................................................5

2-3دسته بندی هنرها ..............................................................................................................................6

2-4ریشه های هنر ..................................................................................................................................7

2-5حس زیبایی .......................................................................................................................................8

2-6زیبایی .................................................................................................................................................9

2-7تمایز هنر وزیبایی ..........................................................................................................................10

2-8هنر ایرانی ........................................................................................................................................10

2-9 درباره معماری ..............................................................................................................................12

2-10 هنر بودن معماری .......................................................................................................................14

2-11تعلیم وتربیت معمار .....................................................................................................................18

2-12نگرشی به روند اموزش معماری در گذشته و حال .................................................................21

 

·        فصل سوم :  تاریخچه اموزش معماری

3-1 تاریخچه دانشگاه در غرب وجهان ..............................................................................................26

3-1-1 بوزار فرانسه .............................................................................................................................29

3-1-2 باهاوس ......................................................................................................................................29

3-1-3 دانشگاه معماری لندن ..............................................................................................................33

3-1-4 مدارس معماری ایتالیا ..............................................................................................................33

3-1-5 روش اموزش معماری در امریکای شمالی ...........................................................................34

3-2 بررسی سیستم ها واهداف اموزشی در دانشکده های مهم خارج از کشور .........................35

3-2-1 دانشگاه برکلی امریکا ...............................................................................................................35

3-2-2 دانشگاه معماری A-A ..............................................................................................................38

3-2-3 دانشگاه MIT  ...........................................................................................................................45

3-2-4 انیستیتو شاهزاده ویلز ............................................................................................................47

3-2-5 دانشگاه اورگن ..........................................................................................................................48

3-3 تاریخچه اموزش عالی در ایران ..................................................................................................48

3-4 انگیزه های ایجاد دانشگاه تهران .................................................................................................50

·        فصل چهارم : بررسی تجارب جهانی (نمونه های موردی)

4-1 دانشگاه هنر توکیو ........................................................................................................................53

4-2 دانشگاه هنرو معماری سین سیناتی ...........................................................................................60

4-3 دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی .....................................................................................63

4-3-1تحلیل کالبدی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی .........................................................64

4-3-1-1 اتلیه ........................................................................................................................................64

4-3-1-2 سرسرای دانشگاه................................................................................................................65

4-3-1-3 ورودی دانشگاه....................................................................................................................66

4-4 دانشکده معماری دانشگاه علم وصنعت ......................................................................................66

·        فصل پنجم : راهنمای طراحی و طراحی اقلیمی در ساختمانهای اموزشی

5-1 سازمان یابی فضایی کل دانشگاه ...............................................................................................68

5-1-1 سازمان یابی فضایی کاملا متمرکز ........................................................................................69

5-1-2 سازمان یابی فضایی نیمه متمرکز .........................................................................................69

5-1-3 سازمان یابی فضایی کاملا پراکنده.........................................................................................70

5-1-4 سازمان یابی فضایی به شکل اقماری.....................................................................................71

5-1-5 سازمان یابی فضایی به شکل تقسیم دانشگاهی....................................................................71

5-1-6 سازمان یابی فضایی کلی به شکل گسترده منطقه ای...........................................................72

5-2 شناسایی طراحی دانشگاهی (نظم یا الگوها جهت طراحی دانشکده ).......................................73

5-2-1 گسترش خطی ...........................................................................................................................74

5-2-2 گسترش شبکه ای (شطرنجی) ................................................................................................74

5-2-3 گسترش مرکزی (متمرکز ).......................................................................................................75

5-2-4 گسترش گلبرگی .......................................................................................................................75

5-2-5 گسترش مولکولی (پراکنده ).....................................................................................................75

5-2-6 گسترش صلیبی ....................................................................................................................... 75

5- 3 نورپردازی طبیعی ........................................................................................................................82

5-4 کنترل تابش افتاب بر جداره های شفاف ساختمان ...................................................................85

5-5 سازماندهی پلان ،فرم کالبدی و بافت مجموعه ساختمانی ......................................................86

5-6 مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی ..................................................................................88

 

·        فصل ششم : بررسی بستر پروژه

6-1 چگونگی شکل گیری شهر تهران .................................................................................................90

6-1-1 جمعیت وپراکندگی ان ..............................................................................................................91

6-1-2 سواد ..........................................................................................................................................91

6-1-3 اموزش .......................................................................................................................................91

6-2مشخصات جغرافیایی استان تهران ..............................................................................................92

6-3 اقلیم و اب وهوای تهران ...............................................................................................................93

6-3-1 اقلیم ............................................................................................................................................93

6-3-2 دما...............................................................................................................................................93

6-3-3 بارندگی ......................................................................................................................................93

6-3-4 رطوبت نسبی ............................................................................................................................94

6-3-5 باد ...............................................................................................................................................94

6-3-6 تابش خورشید ..........................................................................................................................94

6-4 وضعیت زمین شناختی تهران .....................................................................................................95

6-5 الودگی شهر تهران ........................................................................................................................95

6-6 وضعیت دسترسی در تهران ........................................................................................................96

6-7 ساختار خدماتی تهران .................................................................................................................97

·        فصل هفتم : شرح برنامه دانشکده معماری

7-1 اشنایی با رشته های اموزشی ..................................................................................................101

7-2 نحوه تشکیل فضایی یکدانشکده معماری .................................................................................123

7-2- 1 فضاهای اموزشی .................................................................................................................125

7-2-1-1 اموزش عملی .....................................................................................................................125

7-2-1-2 اموزش نظری ....................................................................................................................138

7-2-2 فضاهای کمک اموزشی .........................................................................................................141

7-2-2-1 کتابخانه تخصصی ............................................................................................................142

7-2-2-2 بخش سمعی و بصری ......................................................................................................147

7-2-2-3 واحد اسنادوتحقیقات ........................................................................................................148

7-2-2-4 سالن چند منظوره .............................................................................................................150

7-2-2-5 بخش طراحی کامپیوتر .....................................................................................................152

7-2-2-6 اتلیه عکاسی .......................................................................................................................154

7-2-2-7 ازمایشگاه تحقیقاتی ..........................................................................................................156

7-2-2-7-1 ازمایشگاه ساختمان......................................................................................................156

7-2-2-7-2 ازمایشگاه مرمت ..........................................................................................................156

7-2-2-8 دفتر فنی .............................................................................................................................157

7-2-2-9 کارگاههای کمک اموزشی ................................................................................................158

7-2-2-9-1 کارگاه ساختمان ......................................................................................................... 160

7-2-2-9-2 کارگاه سفال وسرامیک ...............................................................................................160

7-2-2-9-3 کارگاه چوب...................................................................................................................161

7-2-2-9-4 کارگاه فلز.......................................................................................................................161

7-2-3 فضاهای خدماتی ....................................................................................................................162

7-2-3-1 تسهیلات رفاهی .................................................................................................................162

7-2-3-1-1 گالری و نمایشگاه ........................................................................................................162

7-2-3-1-2 واحد انتشارات و خدمات چاپی ..................................................................................163

7-2-3-2 تسهیلات سرویسی ...........................................................................................................165

7-2-3-2-1 موتور خانه وبرق اضطراری ......................................................................................165

7-2-3-2-2 کاخداری........................................................................................................................ 167

7-2-3-2-3 انبار مرکزی.................................................................................................................. 167

7-2-3-2-4 سرایداری ......................................................................................................................167

7-2-4 فضاهای اداری .......................................................................................................................168

7-2-4-1 کادر اموزشی ....................................................................................................................168

7- 2-4-2 کادر اداری و اموزشی ....................................................................................................168

·        فصل هشتم سازه و تاسیسات

 8-1 سیستم سازه .......................................................................................................................178

8-2 نازک کاری........................................................................................................................... 179

8-3 تاسیسات.............................................................................................................................. 180

·        فصل نهم : تحلیل سایت

9-2 محل وموقعیت زمین دانشگاه ......................................................................................183

9-3 موقعیت زمین نسبت به مناطق همجوار ......................................................................184

9-4 شکل هندسی زمین ومناطق همجوار ان ......................................................................184

9-5 بررسی وضعیت اقلیمی در سایت دانشگاه ................................................................184

9-6 عوامل مصنوعی زمین ..................................................................................................185

9-7 دسترسی ها................................................................................................................... 185

9-8 بررسی طرح استقرار و جا نمایی دانشکده ................................................................185

9-8-1 تجزیه و تحلیل امکانات فیزیکی اراضی................................................................. 185

9-8-2 عوامل تاثیر گذار بر طراحی.................................................................................... 186

9-8-2-1 جهت ساختمانها................................................................................................... 186

9-8-2-2 تعداد طبقات ..........................................................................................................186

9-9 اصول و روش طراحی...................................................................................................188

 

پیوست (نقشه های معماری )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع و مواخذ

از زمان و معماری (منوچهر مزینی )

اموزش عالی با نیازمندیهای ، تسهیلات فضایی ونزارت مسکن و شهرسازی (محمد رضا جودت و همکاران )

اصول و معیارهای طراحی فضاهای اموزشی و پرورشی (بهرام قاضی زاده )

انالیز و طراحی سازه های بتن ارمه (امیر مسعود کی نیا )

اطلاعات مرکز جغرافیای تهران

ایین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (2800)

برنامه دانشکده معماری – شورای عالی برنامه ریزی

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای زیبای اصفهان (دانشگاه تهران )

پایان نامه کارشناسی ارشد  - حسین میانجی – دانشگاه شهید بهشتی

سازمان برنامه و بودجه مرکز امار ایران

چیستی هنر (عباس نبوی )

دفتر چه انتخاب رشته ازمون سراسری سال 87

راهنمای طراحی اقلیمی (کسمایی)

طراحی اقلیمی (قبادیان )

طراحی ساختمانهای دانشاهی (احمد سالک جورابچی )

فضا زمان معماری (گیر ئن )

فلسفه تاریخ هنر (ارنولد هاوز ترجمه محمد تقی فرامرزی )

فصل نامه معماری شماره 18 -19

معماری اسلامی (ترجمه دکتر ایرج اعتماد )

مسائل زیبایی شناسی وهنر (نیکلای سیلاف –ایوان استاخف ترجمه محمد تقی فرامرزی )

مصالح و ساختمان (سام فروتنی )

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

 

 

                                                      فهرست تصاویر

تصویر 3-1 مدرسه باهاوس

تصویر 3-2 مدرسه باهاوس

تصویر 3-3 نمای داخلی مدرسه باهاوس

تصویر 3-4 دانشکده معماری A-A لندن

تصویر 3-5 نمایی از کلاسهای بحث و بررسی دانشکده A-A

تصویر 3-6 کلاسهای عملی دانشکده A-A

تصویر 3-7 نمایی از کارگاه دانشکده A-A

تصویر 3-8 نمایی از اتلیه دانشکده A-A

تصویر 3-9 نمایی از اتلیه دانشکده A-A

تصویر 3-10 نمونه کارهای دانشجویان دانشکده A-A

تصویر 3-11 ارشیو دانشکده A-A

تصویر 3-12 نمایشگاه اثار دانشجویان دانشکده A-A

تصویر 3-13 نمایی از دانشکده MIT

تصویر 3-14 ورودی دانشکده MIT

تصویر 3-15 نمایی از دانشکده تهران

تصویر 4-1 نمایی از دانشکده هنر توکیو

تصویر 4-2 کتابخانه دانشکده هنر توکیو

تصویر 4-3 کتابخانه دانشکده هنر توکیو

تصویر 4-4 نمایی از اتلیه دانشکده هنر توکیو

تصویر 4-5 نمای داخلی دانشکده هنر توکیو

تصویر 4-6 نمای داخلی دانشکده هنر توکیو

تصویر 4-7 نمایی از دانشکده سین سیناتی

تصویر 4-8 نمایی از دانشکده سین سیناتی

تصویر 4-9 نمای داخلی دانشکده سین سیناتی

تصویر 4-10 نمای داخلی دانشکده سین سیناتی

تصویر 4-11 نمایی از ورزشگاه دانشکده سین سیناتی

تصویر 4-12 نمای داخلی دانشکده شهید بهشتی

تصویر 4 -13 نمایی از دانشکده معماری دانشگاه علم وصنعت

تصویر 4 -14 دیاگرام فضایی دانشکده علم وصنعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       فهرست جداول

 

جدول 5-1 عمق سایه بان ضروری برای ایجاد سایه کامل

جدول 7-1 ابعاد کتب درسی

جدول 7-2 عرض راهروهای متقاطع

جدول 7-3 مساحت فضاها

جدول 7-4 ظرفیت و مساحت کلاسها

جدول 7-5 مساحت وظرفیت اتلیه ها

جدول 7-6 مساحت وظرفیت فضاهای کمک اموزشی

جدول 7-7 مساحت وظرفیت فضاهای خدماتی

جدول 7-8 مساحت و ظرفیت فضاهای اداری

جدول 7-9 مساحت طبقات به طور جداگانه

 

 

 

تقدیم به :

            تویی که در زندگی من لطافت شبنم صبح لحظه های بارانی اموختن هستی      

پدر :

               که صدای قلب صحرای پهناور وجودی

مادرم :

            که سربلندی پهنای افق نگاهمی ........،وابی تمام روزهای زیبای ارزوهایم .

برادرم :

                 که هرگز در سخت ترین روزها تنهایم نگذاشت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سر تعظیم بر درگاه نخست معمار هستی می سایم که حامی و پشتیبان همیشگی من ،در تمام مراحل زندگیم بوده وهست ،و در این مرحله یاریم داد که این پایان نامه را به عزیز ترین موجودات هستی ،پدر ومادرم که با تمام وجود مرا در تمام مراحل در ساحت بی حساب دین ودانش قرار داده اند ،تقدیم نمایم .

با سپاس فراوان از مدیریت محترم گروه معماری ، جناب مهندس فرزام و اساتید محترم .

همچنین سپاس و تشکر فراوان وویژه خود را به استاد عالیقدرم جناب اقای دکتر قنبری عرضه می دارم که در تهیه این پایانامه از هیچ کمکی به این جانب مضایقه ننمودند .

  پروژه معماری رساله آماده معماری مطالعات معماری رساله طرح نهایی معماری پایان نامه معماریدانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری معماری رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری مطالعات و رساله و طرح نهایی پروژه پایان نامه معماری عمران نقشه ها ، شیت های اتوکد و شیت دانلود نقشه ، دانلود پلان آماده پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری پروژه معماری طرح نهایی معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری
http://ahjam3.blogfa.com/
http://memaryomran.blogfa.com/
http://mehraz007.blogfa.com/

 

رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری 09357713300

بروز شده در سایت :        http://09357713300.blogfa.com/

  

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 14 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

فهرست  مطالب

فصل اول :مقدمه

1-1 درباره معماري.....................................................................................................................................................................1

1-2 هنربودنمعماري...................................................................................................................................................................1

1-3 تعليم وتربيت معماري.......................................................................................................................................................3

1-4 نگرشي به روش آموزش معماري درگذشته وحال.......................................................................................................4

فصل دوم :شناخت موضوع

-1-2فرهنگ..................................................................................................................................................................................7

-2-2هنر.........................................................................................................................................................................................7

-3-2معماری...............................................................................................................................................................................7

-1-3-2معماری مردمی.......................................................................................................................................8

-2-3-2معماری بومی........................................................................................................................................8

-3-3-2معماری روحانی یا مذهبی.................................................................................................................8

-4-3-2 معماری یادمانی..................................................................................................................................8

-5-3-2معماری مفید فایده..............................................................................................................................8

 

-4-2بررسی و تحلیل تعریف معماری....................................................................................................................................9

-1-4-2بررسی و تحلیل تعریف معماری از دیدگاه جدید (مدرن)..................................................................................9

-2-4-2بررسی و تحلیل تعریف معماری از دیدگاه سنتی.................................................................................................9

 

-5-2معماری به عنوان بستر فرهنگ ....................................................................................................................................9

-6-2سرچشمه فرهنگ..........................................................................................................................................................13

-7-2سبک چیست ؟.............................................................................................................................................................16

-8-2زیبایی و زیباشناسی در معماری................................................................................................................................19

-9-2اثر محیط درمعماری....................................................................................................................................................20

-10-2 مکان............................................................................................................................................................................21

-11-2رابطه انسان با طبیعت و محیط...............................................................................................................................22

-12-2رابطه ساختمان با محیط.........................................................................................................................................22

-13-2تجانس..........................................................................................................................................................................23

-14-2تضاد..............................................................................................................................................................................23

2-15-تقابل..............................................................................................................................................................................23

معرفي خانه معمار........................................................................................................................................................................................................................................24

 

فصل سوم : بررسينمونهها

-1-3نمونه هاي خارجي..........................................................................................................................................................25

-1-1-3خانه فرهنگ وهنر زاها حدید..................................................................................................................................25

-2-1-3مرکزفرهنگی هنریStjordal................................................................................................................................27

 -3-1-3     معرفي 10 مركزمعماري...................................................................................................................................28

 

-2-3نمونه هاي داخلي............................................................................................................................................................43

-1-2-3خانه فرهنگستان هنرتهران......................................................................................................................................43

-2-2-3طرح مرکزهنری..........................................................................................................................................................44

-3-2-3خانه هنرمندان ايران..................................................................................................................................................47

-4-2-3جامعه مهندسان معمار ايران...................................................................................................................................52

-5-2-3 مركزاسنادوتحقيقات دانشكده معماري وشهرسازي دانشگاه شهيدبهشتي...................................................56

 

فصل چهارم : شناسایی و بررسی اولیه منطقه مورد نظر

1-4- مطالعات منطقه ای ومحیطی......................................................................................................................................61

1-1-4- موقعیت جغرافیای استان البرز..............................................................................................................................61

-2-1-4ارتباطات.......................................................................................................................................................................61

-3-1-4توپوگرافي و ويژگي هاي خرد اقليمي....................................................................................................................61

-4-1-4تاریخچه کرج...............................................................................................................................................................62

 

-2-4مطالعات اقلیمی...............................................................................................................................................................64

-1-2-4دما..................................................................................................................................................................................64

-2-2-4رطوبت نسبی...............................................................................................................................................................64

-3-2-4باد...................................................................................................................................................................................64

-4-2-4 ساعت آفتابی.............................................................................................................................................................64

4-2-5-باران .............................................................................................................................................................................64

-6-2-4پوششگیاهی.................................................................................................................................................................65 

-7-2-4ویژگیهای جغرافیائی،اقلیمی،تاریخی منطقه کرج یا استان البرز......................................................................65

 

-3-4مشخصات زمین...............................................................................................................................................................67

فصل پنجم :   ضوابط واستانداردها

-1-5ریزفضاها............................................................................................................................................................................70

-1-1-5بخش فرهنگی............................................................................................................................................................70

-1-1-1-5آمفی تئاتر.............................................................................................................................................................. 70

-2-1-1-5 گالری......................................................................................................................................................................71

 

-2-1-5بخش پژوهشی...........................................................................................................................................................73

-1-2-1-5کتابخانه..................................................................................................................................................................73

 

-3-1-5بخش آموزشی.............................................................................................................................................................75

-1-3-1-5آتیله..........................................................................................................................................................................75

-2-3-1-5کلاس.......................................................................................................................................................................76

 

-4-1-5بخش اداری..................................................................................................................................................................77

 

-5-1-5بخش خدماتی.............................................................................................................................................................79

1-5-1-5کافی شاپ.................................................................................................................................................................79

-2-5-1-5سرویس بهداشتی..................................................................................................................................................80

 

5-2-برنامه ریزی فیزیکی.......................................................................................................................................................81

 

فصل ششم : سازه

سازه های خرپایی...........................................................................................................................................................83-1-6

-2-6اتصالات خرپا....................................................................................................................................................................87

-3-6مطالعات موردی خرپا.....................................................................................................................................................89

-4-6استفاده از سازه خرپایی  به عنوان سازه پیشنهادی طرح....................................................................................102

 

فصل هفتم : طراحی

7-1-از ایده تا طرح...............................................................................................................................................................104

  7-1-1-معماری دیکانستراکشن.....................................................................................................................................105

       7-1-2-مراحل طراحی دیاگرام فضایی..................................................................................................................107

7-1-3-فرم کلی بنا..............................................................................................................................................................110

  7-1-4- تاثیر  سازه در طراحی......................................................................................................................................111

 

7-2-مدارک پروژه.................................................................................................................................................................112

   7-2-1-پلان طبقه همکف.............................................................................................................................................112

7-2-2-پلان طبقه اول........................................................................................................................................................113

7-2-3-پلان طبقه دوم.......................................................................................................................................................114    7-2-4-پلان زیر زمین.........................................................................................................................................................115

7-2-5-سایت پلان .............................................................................................................................................................116

7-2-6-پرسپکتیوخارجی(دید شماره 1)...............................................................................................................................117

7-2-7-پرسپکتیوخارجی(دید شماره 2) ...............................................................................................................................118

7-2-8-پرسپکتیوخارجی(دید شماره 3) .............................................................................................................................119

7-2-9-پرسپکتیوخارجی(دید شماره 4) .............................................................................................................................120

7-2-10-پرسپکتیوخارجی(دید شماره 5) .........................................................................................................................121

7-2-11-پرسپکتیوخارجی(دید شماره 6) ........................................................................................................................122

7-2-12-نمای شمالی.........................................................................................................................................................123

7-2-13-نمای جنوبی.........................................................................................................................................................124

7-2-14-نمای شرقی ........................................................................................................................................................125

7-2-15-نمای غربی............................................................................................................................................................126

7-2-16-برش (شماره1) .....................................................................................................................................................127

7-2-17-برش(شماره2)...................................................................................................................................................................................128

7-2-18-برش(شماره3) .......................................................................................................................................................129

7-2-19-پرسپکتیوداخلی(لابی همکف) ............................................................................................................................130

7-2-20-پرسپکتیوداخلی(آتلیه) .......................................................................................................................................131

7-2-21-پرسپکتیوداخلی(لابی  طبقه یک) .......................................................................................................................132

7-2-22-پرسپکتیوداخلی(آرشیو) .....................................................................................................................................133

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 14 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

فهرست مطالب

عنوان : دانشكده معماري                   

 

 

این فایل پی دی اف هست                                               صفحه

مقدمه ........................................................................................................ 4

فصل اول : شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌هاي دانشگاهي .. 6

ويژگي‌هاي عمومي پرديس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ........... 7

آرايش وسازماندهي فضائي جزء بناها .................................................... 9

اصول و ضوابط طراحي و فضاهاي دانشكده‌اي .................................. 10

فصل دوم : استانداردها (ابعاد و فضاهاي مورد نياز)........................... 21

پلكان .......................................................................................................... 22

راهروها و مسيرهاي شيب دار .............................................................. 23

دربها .......................................................................................................... 24

كيفيت هوا ............................................................................................... 25

راندمان ديد ............................................................................................ 26

روشنايي مصنوعي ................................................................................ 26

رنگ ........................................................................................................ 28

طرح و بافت ............................................................................................ 34

نويز (اغتشاش صوتي) وآكوستيك ........................................................ 34

حساسيت نسبت به ارتعاشات ................................................................ 35

مسيرهاي پياده رو ................................................................................. 39

دسترسي و مسير گردش يا سيركولاسيون .......................................... 39

تئاترها و سالن‌هاي سخنراني.................................................................. 40

شكل اساسي .......................................................................................... 41

سالن‌هاي سخنراني : صندلي‌ها .............................................................. 43

سالن‌هاي سخنراني : مقررات آتش نشاني ............................................. 47

آكوستيك ................................................................................................ 47

فصل سوم : شرح برنامه دانشكده معماري .......................................... 48

آشنايي با رشته‌هاي آموزشي دانشكده ................................................. 49

دوره كارشناسي معماري ...................................................................... 49

دوره كارشناسي ارشد معماري ............................................................ 52

فصل چهارم : بررسي نمونه‌هاي مشابه ................................................ 53

يوگينا آفتاندليانس .................................................................................. 54

دانشكده هنرهاي زيبا.............................................................................. 55

دانشكده معماري اپورتو، (OPORTO) ................................................ 62

دپارتمان زمين شناسي، دانشكدة آويرو، پرتغال ................................... 64

كلاس بلوك 3، دانشگاه آليكان ............................................................... 67

دانشكده حقوق، دانشگاه جيرونا ............................................................ 68

كالج آموزشي معلمان، (setubal)............................................................ 69

فصل پنجم : شناخت بستر طرح ............................................................. 72

محدوده سایت......................................................................................... 73

فصل ششم : اقليم .................................................................................. 74

روشهاي دستيابي به اهداف عمده طراحي اقليمي .................................. 75

نيازهاي حرارتي و فضاهاي داخلي ساختمان ....................................... 91

فصل هفتم : معرفي پروژه ..................................................................... 99

برنامه فيزيكي ...................................................................................... 100

طراحي (معماري، سازه، تأسيسات) ................................... ................................. 102

معماري ............................................................................................... 104

سازه .................................................................................................... 107

تأسيسات ............................................................................................. 109

اسناد و مدارك .................................................................................... 110

منابع و مآخذ ....................................................................................... 111

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 14 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

فهرست مطالب :

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول : تعاريف و مفاهيم اوليه

1-1-       تعريف معماري..........................................................................................................................................1

1-2-       معمار كيست ؟...........................................................................................................................................1

1-3-       كلام معمار.................................................................................................................................................2

1-4-       تاریخ معماری............................................................................................................................................2

فصل دوم : مطالعات مقدماتی( بررسي و شناخت بستر طرح)

      2-الف-  موقعیت جغرافیایی خلیج فارس..............................................................................................................4

      2-ب-   موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای طبیعی استان هرمزگان...........................................................................5

             2-ب-1-  موقعیت و وسعت........................................................................................................................5

             2-ب-2-  شرایط اقلیمی..............................................................................................................................5

             2-ب-3-  شرایط اقلیمی بندرعباس و ساختمان...........................................................................................7

             2-ب-4-  طراحی در اقلیم گرم و مرطوب................................................................................................11

             2-ب-5-  ناهمواریها.................................................................................................................................11

             2-ب-6-  توده های هوا............................................................................................................................12

             2-ب-7-  منابع آب...................................................................................................................................12

      2-ج-   ویژگی های انسانی استان هرمزگان........................................................................................................13

             2-ج-1-  جمعیت و پراکندگی آن.............................................................................................................13

فصل سوم : آشنایی با  سایت

      3-1-  معرفی منطقه............................................................................................................................................15

      3-2-تحليل سايت............................................................................................................................................15

             3-2-1-  راه هاي دسترسي........................................................................................................................15

      3-3-  دید و منظر...............................................................................................................................................16

      3-4-  جهت گيري مناسب بنا............................................................................................................................17

      3-5- فاصله مجموعه تا دریا..............................................................................................................................18

      3-6-  دلائل انتخاب سايت.................................................................................................................................18

فصل چهارم  : مطالعات مباني نظري

      4-1-  آموزش چيست ، معماري چيست ، آموزش معماري چیست؟................................................................19

      4-2-  مطالعه ساختارهاي خانه معمار.................................................................................................................21

            4-2-1-  جامعه مهندسان معمار ايران.........................................................................................................22

            4-2-2-  آشنايي با موزه هاي معماري معاصر............................................................................................25

     4-3-  الگوهاي آموزش معماري معاصر...............................................................................................................27

           4-3-1-  الگوي بوزار..................................................................................................................................27

           4-3-2-  الگوي باهاوس..............................................................................................................................31

           4-3-3-  نظام هاي آموزشي ديگر................................................................................................................34

      4-4-  تاريخچه پيدايش آموزش معماري در ايران .............................................................................................35

      4-5-  آسيب شناسي آموزش معماري در دانشگاه هاي ايران..............................................................................36

      4-6-  نقدي بر آموزش معماري در ايران............................................................................................................36

      4-7-  بررسي نمونه هاي آموزشي مشابه............................................................................................................40

             4-7-1-  باهاوس .....................................................................................................................................40

             4-7-2-  مدرسه معماری كرنل ................................................................................................................44

             4-7-3-  مدرسه معماری میس وندروهه...................................................................................................49

             4-7-4-  دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی......................................................................................53

                       4-7-4-1-  تحلیل کالبدی دانشکده............................................................................................53

                       4-7-4-2-  سرسرای دانشکده....................................................................................................54

                       4-7-4-3-  ورودی دانشگاه........................................................................................................55

            4-7-5-  دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران...........................................................................55

فصل پنجم : قوانين و استانداردها    

5-1-  نمايشگاه...................................................................................................................................................56

       5-1-1-  خصوصيات سالن نمايشگاه.......................................................................................................56

       5-1-2-  حركت در نمايشگاه...................................................................................................................56

       5-1-3-  كفپوش.......................................................................................................................................57

5-1-4-   رنگ ديوارها............................................................................................................................57

5-1-5-   نور.........................................................................................................................................57

5-1-5-الف-نورپردازي  طبيعي.................................................................................................57

5-1-5-ب-نورپردازي جانبي....................................................................................................58

5-1-5-ج-نورپردازي از بالا....................................................................................................58

5-1-6- فضاي نمايشگاه.......................................................................................................................58

5-1-7-جزئيات نمايش آثار..................................................................................................................59

5-1-8-مركز گردهمائي و سالن اجتماعات...........................................................................................60

5-1-9-سالن ها و معابر عمومي.............................................................................................................60

5-1-10- فضاهاي تشكيل دهنده.............................................................................................................61

5-1-11- ساير فضاهاي تشكيل دهنده سالن هاي اجتماعات...................................................................61

      5-2-  كتابخانه....................................................................................................................................................64

              5-2-1-  الگو..........................................................................................................................................64

              5-2-2- استانداردهای فضایی .................................................................................................................64

              5-2-3-  بخش كتب رفرنس يا مرجع.....................................................................................................66

              5-2-3-  حجم كتب و منابع ..................................................................................................................66

              5-2-4-  ورودي......................................................................................................................................66

              5-2-5-  محل كنترل..............................................................................................................................67

              5-2-6-  محل راهنمايي ........................................................................................................................67

              5-2-7-  ميز جستجو...............................................................................................................................67

              5-2-8-  موضوعات...............................................................................................................................67

              5-2-9-  قفسه هاي ستوني كتب.............................................................................................................67

              5-2-10-واحد هاي قفسه بندي...............................................................................................................68

              5-2-11-بخش قرائت (مطالعه ).............................................................................................................68

              5-2-12-تسهيلات مطالعه انفرادي.........................................................................................................68

              5-2-13-محل هاي كار...........................................................................................................................69

 5-2-14-محل هاي فرعي.......................................................................................................................69

      5-2-15-نور كتابخانه.................................................................................................................................69

       5-2-16-كيفيت سطوح و سرويس ها........................................................................................................70

      5-3-  فضاهاي آموزشي ....................................................................................................................................70

  5-3-1-كلاس هاي درسي.......................................................................................................................70

  5-3-2-كلاس هاي عملي........................................................................................................................71

 5-3-3-آتليه ها........................................................................................................................................72

  5-3-4-كلاس هاي كامپيوتر....................................................................................................................73

            5-3-5-  استانداردوسائل و تجهيزات در كلاس ها....................................................................................73

     5-4-  فضاهاي اداري...........................................................................................................................................74

فصل ششم : حوزه هاي ساختاري مجموعه     

     6-1-  حوزه هاي مجموعه...................................................................................................................................75

     6-2-  برنامه ريزي فيزيكي..................................................................................................................................75

فصل هفتم : ايده هاي طراحي

     7-1-  ایده های طراحی معماری........................................................................................................................80

     7-2- ایده اولیه طرح.........................................................................................................................................80

فصل هشتم : معرفي طرح نهايي

منابع و ماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها و جداول ها :

عنوان                                                                                                                        صفحه

تصویر موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان.....................................................................................................................4

تصویر تقسیمات اقلیمی تابستانی....................................................................................................................................6

جدول خصوصیات کالبدی اقلیم گرم و مرطوب............................................................................................................8

تصویر مشخصات اقلیمی بندرعباس..............................................................................................................................9

نمودار جهت و سرعت باد در بندرعباس.....................................................................................................................10

جدول جمعيت بر حسب گروه هاي سني به تفکيک جنس در استان هرمزگان...........................................................13

جدول جمعيت بر حسب جنس به تفکيک ساکن و غيرساکن در استان هرمزگان.......................................................14

تصویر ماهواره ای سایت.............................................................................................................................................15

تصاویر دید اطراف.......................................................................................................................................................17

نمایی از مدرسه باوهاس..............................................................................................................................................40

نمایی از مدرسه معماری کرنل....................................................................................................................................44

نمایی از مدرسه معماری میس وندروهه......................................................................................................................50

نمای داخلی دانشکده شهید بهشتی..............................................................................................................................54

نمایی از دانشگاه علم وصنعت.....................................................................................................................................55

جدول ابعاد صحنه........................................................................................................................................................62

جدول استانداردهای فضایی کتابخانه بزرگسالان.........................................................................................................64

جدول نوع و مشخصه ميز و صندلي درون كلاس ها..................................................................................................73

جدول برنامه ريزي فيزيكي.........................................................................................................................................75

تصاویر ایده اولیه طرح................................................................................................................................................80

 

 

 

سرنگاشت:

 

 

 

معماری

صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه
گفتم میان عابد و عالم چه فرق بود
گفت آن گلیم خویش در میبرد ز موج

 

بشکست عهد صحبت اهل طریق را
تا اختیار کردی از آن این طریق را
وین سعی می­کند بگیرد غریق را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 14 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

دانشکده معماری  طراحی دانشکده هنر و معماری خانه معمار  مطالعات دانشکده معماری  طراحی دانشکده هنر و معماری خانه معمار رساله دانشکده معماری  طراحی دانشکده هنر و معماری خانه معمار  دانشکده معماری  طراحی دانشکده هنر و معماری خانه معمار  طرح نهایی دانشکده معماری  طراحی دانشکده هنر و معماری خانه معمار رساله اماده دانشکده معماری  طراحی دانشکده هنر و معماری خانه معمار مطالعات اماده دانشکده معماری  طراحی دانشکده هنر و معماری خانه معمار دانلود رساله دانشکده معماری  طراحی دانشکده هنر و معماری خانه معمار دانلود مطالعات دانشکده معماری  طراحی دانشکده هنر و معماری خانه معمار ریز

فهرست

رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری 09357713300

http://09357713300.blogfa.com/

 

به نام خدا

مقدمه                                                                                                                                       11

1-  چارچوب طرح و پژوهش                                                                                                          13

1-1-  ضرورت انجام موضوع                                                                                                         13

1-1-1-  توجیه سوژه                                                                                                                     13

1-1-2-  امکان سنجی پروژه                                                                                                          13       

1-1-3-  مکان یابی پروژه                                                                                                              13

1-2-  نظام پژوهش                                                                                                                        14

1-2-1-  نوع اطلاعات مورد نیاز                                                                                                    14

1-2-2-  روش گردآوری اطلاعات                                                                                               14

1-2-3-  روش داوری بر اطلاعات گردآوری شده                                                                         14

1-3-  روش بکارگیری داده های جمع آوری شده در سطح طرح                                                    14

1-4-  پرسشهای محوری پژوهش                                                                                                   14

نتیجه گیری                                                                                                                                     15

منابع                                                                                                                                                16

 

2-  مطالعات محیطی                                                                                                                        18

مقدمه                                                                                                                                              18

2-1-      موقعیت جغرافیایی و طبیعی                                                                                                 18

2-1-1-  موقعیت جغرافیایی استان                                                                                                  18

2-1-2-  سیستان                                                                                                                            19

2-1-3-  بلوچستان                                                                                                                         19

2-2-  تاریخچه سیستان                                                                                                                   19

               منطقه سیستان

2-2-1-                     مشاهدات تاریخی                                                                                                               19

2-2-2-  بررسی های اقلیمی و زیست محیطی                                                                                 21

2-3-  شهر زابل                                                                                                                              23

2-3-1-  پیشینه تاریخی شهر زابل                                                                                                   23

2-3-2-  خصوصیات آب و هوایی                                                                                                 26

2-3-3-  مشخصات انسانی                                                                                                             28

2-4-  رودخانه ها                                                                                                                           29

2-5-  حوادث غیرمترقبه                                                                                                                   29

2-5-1-  سیلاب                                                                                                                              29

2-5-2-  خشکسالی                                                                                                                         29

2-5-3- زلزله                                                                                                                                  29

2-6-  معماری بومی اقلیم گرم و خشک                                                                                           29

2-6-1- بادگیر در ساختمانهای خشتی و گلی                                                                                   31

2-6-2-  نورگیر و هواکش در سقفهای کروی                                                                                 32

2-6-3-  طراحی فضای سبز در اقلیم گرم و خشک ( کویری )                                                         32

نتیجه گیری                                                                                                                                      34

منابع و مأخذ فصل دوم                                                                                                                      35

 

3-  مطالعات فرهنگی ، اجتماعی ، تاریخی                                                                                         37

مقدمه                                                                                                                                               37

3-1-  پیشینه تاریخی و گردشگری                                                                                                   37

3-2-  زبان و مذهب                                                                                                                        37

3-3- جمعیت                                                                                                                                  38

3-4-  نیروی انسانی                                                                                                                         38

3-5-   امور اجتماعی                                                                                                                       38

3-5-1-  سواد                                                                                                                                38

3-5-2-  آموزش و پرورش                                                                                                             38

3-5-3-  آموزش عالی                                                                                                                    39

3-6-  فرهنگ گردشگری                                                                                                                39

3-6-1-  اماکن دیدنی                                                                                                                     39

3-6-2-  صنایع دستی                                                                                                                      40

3-7-  نقوش هندسی                                                                                                                        40

3-7-1-  خطوط ساده                                                                                                                      40

3-7-2-  خطوط موازی                                                                                                                   41

3-7-3-  خطوط متقاطع                                                                                                                   41

3-7-4-  مثلث                                                                                                                                41

3-7-5-  دایره                                                                                                                                 41

3-7-6-  لوزی و مربع                                                                                                                      42

نتیجه گیری                                                                                                                                       43

منابع                                                                                                                                                 45

 

4-  بازشناسی مفاهیم طراحی                                                                                                            47

4-1-  تاریخچه آموزش                                                                                                                  47

4-1-1-  تاریخچه آموزش در ایران                                                                                                47

4-1-2-  بخش اول نظام آموزشی ایران در عهد باستان                                                                     47

4-1-3-  بخش دوم ورود اسلام به ایران و تحولات آموزش تا حمله مغول                                        49

4-1-3-1-  مدرسه                                                                                                                        49

4-1-3-2-  ساختار فضایی مدارس ایران                                                                                        50

4-1-3-3-  حجره                                                                                                                         50

4-1-3-4-  سرویس های بهداشتی                                                                                                 50

4-1-3-5-  مدرس                                                                                                                        51

4-1-3-6-  تأسیس مدارس نظامیه                                                                                                 51

4-1-3-6-1-  نظامیه ها اولین مدارس اسلامی نیستند                                                                      53

4-1-3-6-2-  نظامیه ها سرمنشأ مدارس بعدی                                                                               53

4-1-3-6-3-  تأثیرات نظامیه ها : ( اجتماعی – سیاسی – فرهنگی )                                                53

4-1-3-6-4-  پراکندگی نظامیه ها                                                                                                54

4-1-3-6-4-1-  نظامیه خر گرد خواف                                                                                        54

4-1-3-6-4-2-  نگاهی به ویژگی های معماری ایرانی در نظامیه خرگرد                                       56

4-1-4-  بخش سوم : نظام آموزشی ایران از عهد مغول تا دوره زندیه                                              60

4-1-5-  نظام آموزشی در تاریخ معاصر                                                                                         61

4-1-5-1-  قسمت اول نظام آموزشی از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطه                                           61

4-1-5-2-  قسمت دوم نظام آموزشی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی                             62

4-1-6-  تاریخچه مدرسه سازی در غرب در یک قرن اخیر                                                            63

4-1-6-1-  آرایه بندی مرکزی                                                                                                     64

4-1-6-2-  آرایه بندی خطی                                                                                                        65

4-1-6-3-  آرایه بندی نشانه گونه                                                                                                 67

4-1-6-4-  ایده های نو در شکل گیری مدارس غرب                                                                    70

4-1-7-  نظام آموزش عالی                                                                                                           74

4-1-7-1-  تاریخچه تحولات آموزش عالی                                                                                  74

4-1-7-2-  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی                                                                              74

- مراکز دولتی

-  مراکز غیردولتی

- دانشگاه آزاد اسلامی

- موسسات آموزش عالی غیر دولتی ( غیر انتفاعی )

- آموزش از راه دور

4-1-7-3-  دوره های آموزشی                                                                                                     76

4-2-  مفاهیم عام نظری                                                                                                                  76

4-2-1-  خصوصیات دانشگاه                                                                                                        76

4-2-1-1-  آرمان دانشگاهی و طراحی پردیس                                                                              76

4-2-1-1-1-  شناساندن دانشگاه : چالش طراحی                                                                          76

4-2-2-  طرح جامع یا توسعه کالبدی                                                                                            80

4-2-3-  مشکلات عملی                                                                                                               83

4-2-3-1-  خط آسمان                                                                                                                83

4-2-3-2-  تعریف لبه                                                                                                                  84

4-2-3-3- تعریف مرکز                                                                                                              85

4-2-3-4- تعریف لکه ساختمان های اصلی                                                                                  86

4-3- بررسی نمونه های دانشگاهی                                                                                                 86

4-3-1- دانشگاه صنعتی تماسک                                                                                                   86

4-3-2- طرح جامع پردیس الدمان ، دانشگاه ملک الفصیل ، عربستان                                             89

4-3-3- دانشگاه صنعتی لوف برو ، انگلستان                                                                                 90

4-3-4- دانشگاه اسکس ، بریتانیا                                                                                                  91

4-3-5- دانشگاه کرسجی ، دانشگاه کالیفرنیا                                                                                 91

4-3-6- دانشگاه صنعتی شریف                                                                                                    92

4-3-7- دانشگاه صنعتی اصفهان                                                                                                   93

4-3-8- نمونه فضای آموزشی قدیمی                                                                                           94

4-3-8-1- مدرسه خان                                                                                                                94

4-3-8-2- مدرسه میرزا نعیم                                                                                                      101

نتیجه گیری                                                                                                                                  102

منابع فصل چهارم :                                                                                                                        103

 

5-  بررسی ابعاد نظریه ای                                                                                                                105

مقدمه                                                                                                                                             105

5-1- فلسفه سیاسی و نظریه اقتصادی                                                                                              105

5-1-1- طراح یا توتالیر                                                                                                                 105

5-1-2- فردگرایی  در طراحی                                                                                                      106

5-1-3- نگرش دمکراتیک در طراحی                                                                                          106

5-1-4- نگرش دینی و مرد مسالار در طراحی                                                                               106

5-2- نگرش روانشناختی                                                                                                              107

5-2-1- نماد ، سمبل و سمبولیسم                                                                                                 107

5-2-2- مفاهیم سمبلیک                                                                                                              108

5-2-3- سمبل های طبیعی                                                                                                            109

5-2-4- سمبل های فرهنگی ( اسطوره ها )                                                                                   111

5-3- آزادی های اجتماعی و فرهنگی                                                                                           111

5-4- نظریات پست مدرنیسم و نقدآن از مدرنیسم                                                                          112

5-4-1- عقلانیت                                                                                                                         112

5-4-2- ایدئولوژی                                                                                                                      114

5-4-2- کثرت گرایی                                                                                                                  115

5-4-4- تاریخ                                                                                                                             116

5-4-5- رسانه ها                                                                                                                         116

5-4-6- زبان                                                                                                                               118

5-4-7- تکنولوژی                                                                                                                      118

نتیجه گیری                                                                                                                                   120

منابع فصل پنجم                                                                                                                            121

 

6-  بازشناسی کالبدی وضع موجود                                                                                                123

6-1- نظام همجواریها                                                                                                                  123

6-2- موقعیت سیاست و نظام دسترسی                                                                                         124

6-3- فرم و مساحت سایت                                                                                                          125

6-3-1- محورهای قالب سایت                                                                                                   125

نتیجه گیری                                                                                                                                  126

منابع فصل ششم                                                                                                                            127

7-  مبانی نظری                                                                                                                              129

مقدمه                                                                                                                                            129

7-1- شکل                                                                                                                                  129

7-2- عملکرد                                                                                                                               129

7-3- معنا                                                                                                                                     130

نتیجه گیری                                                                                                                                    131

منابع فصل هفتم                                                                                                                              132

 

8 - تدوین اهداف ، اصول و معیارهای طراحی :                                                                              134                

مقدمه                                                                                                                                            134

8-1- اهداف طراحی                                                                                                                    134

8-2- اصول طراحی                                                                                                                     135

8-3- معیارهای طراحی                                                                                                                137

8-3-1- معیارهای طراحی در نسبت با مجموعه                                                                             137

8-3-2- معیارهای طراحی در نسبت با بنا                                                                                      137

نتیجه گیری                                                                                                                                   138

منابع :                                                                                                                                           139

 

9- گزینه های طراحی                                                                                                                   141

مقدمه                                                                                                                                           141

نتیجه گیری                                                                                                                                   144

 

 

10- برنامه ریزی کالبدی                                                                                                              146

مقدمه                                                                                                                                           146

10 -1 –بخش اول                                                                                                                       146

10 -2 – بخش دوم                                                                                                                     148

منابع                                                                                                                                             152

 

11- سازه و تاسیسات                                                                                                                   154

مقدمه                                                                                                                                           154

11-1- سازه                                                                                                                                 154

11-1-1- انتخاب سیستم سازه                                                                                                      154

11-1-2- بارگذاری                                                                                                                    154

11-1-3- خاک و پی                                                                                                                  154

11-2- سیستم سرمایش و گرمایش                                                                                               155

11-3- سیستم فاضلاب                                                                                                                 155

11-4- سیستم آتش نشانی                                                                                                            155

نتیجه گیری                                                                                                                                    156

منابع فصل یاز دهم                                                                                                                         157

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 14 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]
مطالعات رساله طرح نهایی معماری دانشکده و دانشگاه معماری

 

                                                            فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پيشگفتار

1

فصل اول : طرح مسأله

 

1-1: طرح مسأله

4

1-2: فرضيات

4

1-3: اهداف پژوهش

5

1-4: فرآيند پژوهش

5

1-5: ماهيت و مقياس پروژه

7

1-6: تشریح موقعیت فضایی- مکانی

7

فصل دوم: مطالعات زمينه اي

 

2-1ماهیت هنر و معماری

10

2-1-1: تعریف هنر

10

2-1-2: تعریف معماری

11

2-2 درباره آموزش هنر و معماری

13

2-2-1نگاهی به تاریخچه آموزشی هنر و معماری در ایران

13

2-2-2: الگوهای جهانی آموزش هنر و معماری

15

2-2-3 عناصر آموزش هنر و معماری با تاکید بر عنصر محیط و دانشجو

20

2-2-4 انسجام در آموزش معماری- پیوندآموزشی کلاس و آتلیه

23

2-2-5  نظام آموزش آتلیه ای و غیر آتلیه ای

25

2-2-6 هدف اصلی آموزش هنر و معماری-پرورش خلاقیت

26

2-3 نقش و ماهیت محیط و آموزش از منظر روانشناختی

27

2-3-1روانشناسی محیطی و نقش آن در طرح

27

2-3-2 ماهیت روانشناسی محیطی

27

2-3-3 ادراک محیطی

27

2-3-4 نیازهای روانی در رابطه با محیط مصنوع

27

2-3-5 پیش بینی تاثیر فضا در رفتار انسان

30

2-4 آموزش از دیدگاه مکاتب روانشناختی ترتیبی و جایگاه محیط در آن

31

فصل سوم : بررسی نمونه ها

 

3 معرفی و تحلیل مصادیق

34

3-1انواع سازمان یابی دانشگاه و مصادیق آن

34

3-1-1سازمان یابی کاملاً متمرکز

34

3-1-2سازمان یابی فضایی نیمه متمرکز

35

3-1-3سازمان یابی کاملاً پراکنده

35

3-1-4سازمان یابی اقماری با مرکزیت واحد

35

3-1-5 سازمان یابی به شکل تقسیم دانشگاهی

35

3-1-6 سازمان یابی به شکل گسترده منطقه ای با مرکزیت واحد

35

3 بررسی نمونه های داخلی و خارجی

36

3-2دانشگاه آکسفورد

36

3-3دانشگاه هاروارد

36

3-4دانشگاه کلمبیا و شیکاگو

37

3-5مدرسه معماری باهاوس(Bauhaus):

42

3-6دانشکده هنر ومعماری دانشگاه بیل ،آمریکا

46

3-7دانشکده هنر ومعماری دانشگاه سین سیناتی

48

3-8دانشکده هنر ومعماری دانشگاه اوپورتو

51

3-9مدرسه معماری بریتانی در فرانسه

55

3-10مرکز هنرهای زیبای دانشگاه ایالتی اریزونا

57

3-11تحلیل کالبدی دانشکده هنرهای زیبا-دانشگاه تهران

59

3-12 تحلیل کالبدی دانشکده معماری شهید بهشتی

62

3-13بررسی دانشکده معماری علم و صنعت

64

فصل چهارم : مباني نظري معماري

 

4-1تحقيقي در فضا: كوبيسم

68

4-2 تار و پود پرسپكتيو از هم مي گسلد

68

4-3 فضا – زمان

69

4-4 وسايل هنرمندان براي بيان مقاصد خويش

70

4-5 سطوح

71

4-6 شيوه هاي هنري نزديك به معماري

72

4-7 گوئرنيكا- شاهكار پيكاسو- و ارتباط با تصور فضايي جديد

77

4-8 لارلزئين – پيكاسو – و ارتباط با تصور فضايي جديد

77

4-9 استفاده از تصور فضايي جديد در معماري

77

4-10تركيب احجام در فضا به شيوه تازه

78

4-11 گرويپوس و تصورات فضايي او

79

4-12 رابطه بين لوكوربوزيه، نقاشي مدرن و معماري مدرن

81

4-13 ميس ونده رو و تصورات فضايي او – وحدت شكل -

84

4-14 نتيجه گيري 

88

4-15 مبانی نظری طرح

92

فصل پنجم : استانداردها، ضوابط و معيارهاي طراحي فضا

 

5-1 برنامه ریزی فیزیکی فضای آموزشی

96

5-2معیارهای فضایابی و استانداردها

112

5-3 فضاهای اداری و دفاتر کار هیئت علمی

113

5-4 برنامه فیزیکی دانشکده

122

5-5 معرفی و شرح برنامه رشته های آموزشی دانشکده

126

5-6 معرفی دروس رشته معماری

127

فصل ششم : مطالعات اقلیمی وتحلیل سایت

 

بخش اول : شناخت

130

1.1.معرفی استان تهران و شهرستان کرج 

130

2.1.موقعیت جغرافیایی

130

3.1.وجه تسمیه کرج

131

4.1 پیشینه تاریخی

132

5.1.مراحل گسترش تاریخی شهرستان

132

6.1.ساختار سیاسی – اقتصادی – جمعیتی

133

7.1. آموزش

135

 8.1. شبکه آموزشی

135

 9.1.دانشگاهها و مراکز مستقر در شهرستان کرج

137

 10.1. سواد

138

 11.1. موقعیت وتقسیمات اداری – سیاسی شهرستان کرج

139

 12.1. نقش بازرگانی وخدمات شهری

140

13.1. نقش توریستی و اقامتگاهی شهر کرج

140

بخش دوم :مطالعات کالبدی

141

1.2.شهرکرج :کلیات

141

2.2.بافت موجود و نحوۀ گسترش شهر

141

3.2.بررسی سازمان فضایی و تقسیمات شهر

142

4.2.نتیجه گیری

143

بخش سوم : مطالعات اقلیمی

143

1.3.بررسی روند تغییرات آب و هوای کرج و علل آن

143

2.3.بررسی و شناخت اقلیم کرج

144

3.3.درجه حرارت

145

4.3.دما

147

5.3.روزهای یخبندان

148

6.3.رطوبت        

148

7.3.جهت وزش بادهای غالب

149

8.3.بادها

150

9.3.میزان بارندگی

152

10.3.تعیین مواقع گرم و سرد سال

153

11.3.بررسی تابش آفتاب 

154

12.3.تعیین جهت مناسب استقرار جبهه اصلی ساختمان

155

3-13 سازماندهی پلان ساختمان و اندازه پنجره

156

14.3.نتایج مطالعات اقلیمی

159

15.3.نتیجه گیری

160

بخش چهارم:آنالیز و تحلیل سایت

162

1.4 معرفی سایت و علت انتخاب سايت

162

2.4 موقعیت سایت مورد نظر در شهرکرج:

163

3.4 موقعیت شبکه خیابان ها در محدوده سایت طراحی

164

4.4 وسعت و محدوه زمین:

165

5.4 بررسی دسترسی های سواره وپیاده:

166

6.4 وضع موجودوکاربری ها

167

7.4 همجواري هاي سايت

168

8.4دیدومنظر

169

فصل هفتم : الگوي طراحي و اجزاء مجموعه

 

7-1 عملكرد خدماتي

173

رفاهي ـ خدماتي :

173

ـ نمازخانه

173

ـ فروشگاه ، پست ، بانك

173

- نگهباني و اتاق كنترل

174

- سالن ورزشی

174

- سلف سرويس

174

ـ سلف اساتيد و كاركنان

174

ـ سلف دانشجويان

174

ـ محل پخت غذا

174

ـ ورودي و فضاي طبقات

175

- تاسيسات

175

ـ دفتر فني ، آتش نشاني ، مخابرات

175

7-2 عملكردهاي آموزشي و خدمات وابسته به آموزش

175

آموزشي :

175

دانشکده هنر

175

ـ كلاس هاي نظري

175

ـ سالن امتحانات

175

ـ آتليه هاي معماري

176

ـ آتليه هاي مجسمه سازي

176

ـ آتليه هاي نقاشي

176

- کارگاه

176

- كتابخانه

176

- سایت کامپیوتر

176

- سرویس بهداشتی

176

- آرشیو

176

- آمفي تئاتر و نمايشگاه

176

7-3 مراكز اداري و كامپيوتر :

177

ـ اتاق اعضاء هيات علمي

177

ـ اتاق رياست و معاونين

177

ـ آموزش

177

ـ اتاق هاي اداري

177

- سرویس بهداشتی

177

فصل هشتم : منابع و مأخذ

 

فهرست منابع و مآخذ

178

پيوست

 

نقشه ها و ارايه طرح

182

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 14 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

دانشکده     مطالعات دانشکده    رساله دانشکده     دانشکده     طرح نهایی دانشکده    رساله اماده دانشکده    مطالعات اماده دانشکده    دانلود رساله دانشکده    دانلود مطالعات دانشکده    ریز فضاهای دانشکده    مبانی نظری دانشکده    و استانداردهای دانشکده    نمونه های داخلی خارجی دانشکده    دانشکده    طرح معماریروژه دانشکده    نقشه دانشکده    پلان دانشکده    نقشه اتوکدی دانشکده    دانشکده     مطالعات دانشکده    رساله دانشکده     دانشکده     طرح نهایی دانشکده    رساله اماده دانشکده    مطالعات اماده دانشکده    دانلود رساله دانشکده    دانلود مطالعات دانشکده    ریز فضاهای دانشکده    مبانی نظری دانشکده    و استانداردهای دانشکده    نمونه های داخلی خارجی دانشکده    دانشکده    طرح معماریروژه دانشکده    نقشه دانشکده    پلان دانشکده    نقشه اتوکدی دانشکده   

برای دیدن کل لیست و دانلود انها به صفجه اصلی بروید 09357713300

 

 

به نام خدا

مقدمه                                                                                                                                       11

1-   چارچوب طرح و پژوهش                                                                                                          13

1-1-  ضرورت انجام موضوع                                                                                                         13

1-1-1-  توجیه سوژه                                                                                                                     13

1-1-2-  امکان سنجی پروژه                                                                                                          13        

1-1-3-  مکان یابی پروژه                                                                                                              13

1-2-  نظام پژوهش                                                                                                                        14

1-2-1-  نوع اطلاعات مورد نیاز                                                                                                    14

1-2-2-  روش گردآوری اطلاعات                                                                                               14

1-2-3-  روش داوری بر اطلاعات گردآوری شده                                                                         14

1-3-  روش بکارگیری داده های جمع آوری شده در سطح طرح                                                    14

1-4-  پرسشهای محوری پژوهش                                                                                                   14

نتیجه گیری                                                                                                                                     15

منابع                                                                                                                                                16

 

2-   مطالعات محیطی                                                                                                                        18

مقدمه                                                                                                                                              18

2-1-        موقعیت جغرافیایی و طبیعی                                                                                                 18

2-1-1-  موقعیت جغرافیایی استان                                                                                                  18

2-1-2-  سیستان                                                                                                                            19

2-1-3-  بلوچستان                                                                                                                         19

2-2-  تاریخچه سیستان                                                                                                                   19

               منطقه سیستان

2-2-1- مشاهدات تاریخی                                                                                                               19

2-2-2-  بررسی های اقلیمی و زیست محیطی                                                                                 21

2-3-  شهر زابل                                                                                                                              23

2-3-1-  پیشینه تاریخی شهر زابل                                                                                                   23

2-3-2-  خصوصیات آب و هوایی                                                                                                 26

2-3-3-  مشخصات انسانی                                                                                                             28

2-4-  رودخانه ها                                                                                                                           29

2-5-  حوادث غیرمترقبه                                                                                                                   29

2-5-1-  سیلاب                                                                                                                              29

2-5-2-  خشکسالی                                                                                                                         29

2-5-3- زلزله                                                                                                                                  29

2-6-  معماری بومی اقلیم گرم و خشک                                                                                           29

2-6-1- بادگیر در ساختمانهای خشتی و گلی                                                                                   31

2-6-2-  نورگیر و هواکش در سقفهای کروی                                                                                 32

2-6-3-  طراحی فضای سبز در اقلیم گرم و خشک ( کویری )                                                         32

نتیجه گیری                                                                                                                                      34

منابع و مأخذ فصل دوم                                                                                                                      35

 

3-   مطالعات فرهنگی ، اجتماعی ، تاریخی                                                                                         37

مقدمه                                                                                                                                               37

3-1-  پیشینه تاریخی و گردشگری                                                                                                   37

3-2-  زبان و مذهب                                                                                                                        37

3-3- جمعیت                                                                                                                                  38

3-4-  نیروی انسانی                                                                                                                         38

3-5-   امور اجتماعی                                                                                                                       38

3-5-1-  سواد                                                                                                                                38

3-5-2-  آموزش و پرورش                                                                                                             38

3-5-3-  آموزش عالی                                                                                                                    39

3-6-  فرهنگ گردشگری                                                                                                                39

3-6-1-  اماکن دیدنی                                                                                                                     39

3-6-2-  صنایع دستی                                                                                                                      40

3-7-  نقوش هندسی                                                                                                                        40

3-7-1-  خطوط ساده                                                                                                                      40

3-7-2-  خطوط موازی                                                                                                                   41

3-7-3-  خطوط متقاطع                                                                                                                   41

3-7-4-  مثلث                                                                                                                                41

3-7-5-  دایره                                                                                                                                 41

3-7-6-  لوزی و مربع                                                                                                                      42

نتیجه گیری                                                                                                                                       43

منابع                                                                                                                                                 45

 

4-  بازشناسی مفاهیم طراحی                                                                                                            47

4-1-  تاریخچه آموزش                                                                                                                  47

4-1-1-  تاریخچه آموزش در ایران                                                                                                47

4-1-2-  بخش اول نظام آموزشی ایران در عهد باستان                                                                     47

4-1-3-  بخش دوم ورود اسلام به ایران و تحولات آموزش تا حمله مغول                                        49

4-1-3-1-  مدرسه                                                                                                                        49

4-1-3-2-  ساختار فضایی مدارس ایران                                                                                        50

4-1-3-3-  حجره                                                                                                                         50

4-1-3-4-  سرویس های بهداشتی                                                                                                 50

4-1-3-5-  مدرس                                                                                                                        51

4-1-3-6-  تأسیس مدارس نظامیه                                                                                                 51

4-1-3-6-1-  نظامیه ها اولین مدارس اسلامی نیستند                                                                      53

4-1-3-6-2-  نظامیه ها سرمنشأ مدارس بعدی                                                                               53

4-1-3-6-3-  تأثیرات نظامیه ها : ( اجتماعی – سیاسی – فرهنگی )                                                53

4-1-3-6-4-  پراکندگی نظامیه ها                                                                                                54

4-1-3-6-4-1-  نظامیه خر گرد خواف                                                                                        54

4-1-3-6-4-2-  نگاهی به ویژگی های معماری ایرانی در نظامیه خرگرد                                       56

4-1-4-  بخش سوم : نظام آموزشی ایران از عهد مغول تا دوره زندیه                                              60

4-1-5-  نظام آموزشی در تاریخ معاصر                                                                                         61

4-1-5-1-  قسمت اول نظام آموزشی از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطه                                           61

4-1-5-2-  قسمت دوم نظام آموزشی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی                             62

4-1-6-  تاریخچه مدرسه سازی در غرب در یک قرن اخیر                                                            63

4-1-6-1-  آرایه بندی مرکزی                                                                                                     64

4-1-6-2-  آرایه بندی خطی                                                                                                        65

4-1-6-3-  آرایه بندی نشانه گونه                                                                                                 67

4-1-6-4-  ایده های نو در شکل گیری مدارس غرب                                                                    70

4-1-7-  نظام آموزش عالی                                                                                                           74

4-1-7-1-  تاریخچه تحولات آموزش عالی                                                                                  74

4-1-7-2-  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی                                                                              74

- مراکز دولتی

-  مراکز غیردولتی

- دانشگاه آزاد اسلامی

- موسسات آموزش عالی غیر دولتی ( غیر انتفاعی )

- آموزش از راه دور

4-1-7-3-  دوره های آموزشی                                                                                                     76

4-2-  مفاهیم عام نظری                                                                                                                  76

4-2-1-  خصوصیات دانشگاه                                                                                                        76

4-2-1-1-  آرمان دانشگاهی و طراحی پردیس                                                                              76

4-2-1-1-1-  شناساندن دانشگاه : چالش طراحی                                                                          76

4-2-2-  طرح جامع یا توسعه کالبدی                                                                                            80

4-2-3-  مشکلات عملی                                                                                                               83

4-2-3-1-  خط آسمان                                                                                                                83

4-2-3-2-  تعریف لبه                                                                                                                  84

4-2-3-3- تعریف مرکز                                                                                                              85

4-2-3-4- تعریف لکه ساختمان های اصلی                                                                                  86

4-3- بررسی نمونه های دانشگاهی                                                                                                 86

4-3-1- دانشگاه صنعتی تماسک                                                                                                   86

4-3-2- طرح جامع پردیس الدمان ، دانشگاه ملک الفصیل ، عربستان                                             89

4-3-3- دانشگاه صنعتی لوف برو ، انگلستان                                                                                 90

4-3-4- دانشگاه اسکس ، بریتانیا                                                                                                  91

4-3-5- دانشگاه کرسجی ، دانشگاه کالیفرنیا                                                                                 91

4-3-6- دانشگاه صنعتی شریف                                                                                                    92

4-3-7- دانشگاه صنعتی اصفهان                                                                                                   93

4-3-8- نمونه فضای آموزشی قدیمی                                                                                           94

4-3-8-1- مدرسه خان                                                                                                                94

4-3-8-2- مدرسه میرزا نعیم                                                                                                      101

نتیجه گیری                                                                                                                                  102

منابع فصل چهارم :                                                                                                                        103

 

5-   بررسی ابعاد نظریه ای                                                                                                                105

مقدمه                                                                                                                                             105

5-1- فلسفه سیاسی و نظریه اقتصادی                                                                                              105

5-1-1- طراح یا توتالیر                                                                                                                 105

5-1-2- فردگرایی  در طراحی                                                                                                      106

5-1-3- نگرش دمکراتیک در طراحی                                                                                          106

5-1-4- نگرش دینی و مرد مسالار در طراحی                                                                               106

5-2- نگرش روانشناختی                                                                                                              107

5-2-1- نماد ، سمبل و سمبولیسم                                                                                                 107

5-2-2- مفاهیم سمبلیک                                                                                                              108

5-2-3- سمبل های طبیعی                                                                                                            109

5-2-4- سمبل های فرهنگی ( اسطوره ها )                                                                                   111

5-3- آزادی های اجتماعی و فرهنگی                                                                                           111

5-4- نظریات پست مدرنیسم و نقدآن از مدرنیسم                                                                          112

5-4-1- عقلانیت                                                                                                                         112

5-4-2- ایدئولوژی                                                                                                                      114

5-4-2- کثرت گرایی                                                                                                                  115

5-4-4- تاریخ                                                                                                                             116

5-4-5- رسانه ها                                                                                                                         116

5-4-6- زبان                                                                                                                               118

5-4-7- تکنولوژی                                                                                                                      118

نتیجه گیری                                                                                                                                   120

منابع فصل پنجم                                                                                                                            121

 

6-   بازشناسی کالبدی وضع موجود                                                                                                123

6-1- نظام همجواریها                                                                                                                  123

6-2- موقعیت سیاست و نظام دسترسی                                                                                         124

6-3- فرم و مساحت سایت                                                                                                          125

6-3-1- محورهای قالب سایت                                                                                                   125

نتیجه گیری                                                                                                                                  126

منابع فصل ششم                                                                                                                            127

7-   مبانی نظری                                                                                                                              129

مقدمه                                                                                                                                            129

7-1- شکل                                                                                                                                  129

7-2- عملکرد                                                                                                                               129

7-3- معنا                                                                                                                                     130

نتیجه گیری                                                                                                                                    131

منابع فصل هفتم                                                                                                                              132

 

8 - تدوین اهداف ، اصول و معیارهای طراحی :                                                                              134                

مقدمه                                                                                                                                            134

8-1- اهداف طراحی                                                                                                                    134

8-2- اصول طراحی                                                                                                                     135

8-3- معیارهای طراحی                                                                                                                137

8-3-1- معیارهای طراحی در نسبت با مجموعه                                                                             137

8-3-2- معیارهای طراحی در نسبت با بنا                                                                                      137

نتیجه گیری                                                                                                                                   138

منابع :                                                                                                                                           139

 

9- گزینه های طراحی                                                                                                                   141

مقدمه                                                                                                                                           141

نتیجه گیری                                                                                                                                   144

 

 

10- برنامه ریزی کالبدی                                                                                                              146

مقدمه                                                                                                                                           146

10 -1 –بخش اول                                                                                                                       146

10 -2 – بخش دوم                                                                                                                     148

منابع                                                                                                                                             152

 

11- سازه و تاسیسات                                                                                                                   154

مقدمه                                                                                                                                           154

11-1- سازه                                                                                                                                 154

11-1-1- انتخاب سیستم سازه                                                                                                      154

11-1-2- بارگذاری                                                                                                                    154

11-1-3- خاک و پی                                                                                                                  154

11-2- سیستم سرمایش و گرمایش                                                                                               155

11-3- سیستم فاضلاب                                                                                                                 155

11-4- سیستم آتش نشانی                                                                                                            155

نتیجه گیری                                                                                                                                    156

منابع فصل یاز دهم                                                                                                                         157

 


برچسب‌ها: دانشکده مطالعات دانشکده رساله دانشکده د
[ ۹۲/۰۱/۱۶ ] [ 12 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

مطالعات دانشكده معماري رساله دانشكده معماري طرح نهایی دانشكده معماري طرح معماری دانشكده معماري برنامه فیزیکی نمونه داخای خارجی دانشكده معماري استانداردهای دانشكده معماري مطالعات رساله دانشكده معماري و رساله تمام موضوعات معماری تمام نقشه ها و تمام نمونه های داخای خارجی و پروژه تمام درسها

 

پروژه ها و طرح های نهایی و مطالعات و رساله ها فقط جهت کمک

میباشد در تکمیل پروژهای شما.

پروژه پایان نامه معماری عمران و  رشته های دیگر

در صورت تمایل با شماره

09357713300

تماس حاصل فرمائید .

لیست پروژه ها در ادامه مطالب

http://09357713300.blogfa.com/

تمام موضوعات معماری تمام نقشه ها و تمام نمونه های داخای خارجی و پروژه تمام درسها

 

فهرست مطالب

عنوان : دانشكده معماري                                                                 صفحه

مقدمه ........................................................................................................ 4

فصل اول : شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌هاي دانشگاهي ... 6

ويژگي‌هاي عمومي پرديس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ............ 7

آرايش وسازماندهي فضائي جزء بناها .................................................... 9

اصول و ضوابط طراحي و فضاهاي دانشكده‌اي ................................... 10

فصل دوم : استانداردها (ابعاد و فضاهاي مورد نياز)........................... 21

پلكان .......................................................................................................... 22

راهروها و مسيرهاي شيب دار .............................................................. 23

دربها .......................................................................................................... 24

كيفيت هوا ............................................................................................... 25

راندمان ديد ............................................................................................ 26

روشنايي مصنوعي ................................................................................. 26

رنگ ........................................................................................................ 28

طرح و بافت ............................................................................................ 34

نويز (اغتشاش صوتي) وآكوستيك ......................................................... 34

حساسيت نسبت به ارتعاشات ................................................................. 35

مسيرهاي پياده رو ................................................................................. 39

دسترسي و مسير گردش يا سيركولاسيون ........................................... 39

تئاترها و سالن‌هاي سخنراني.................................................................. 40

شكل اساسي ........................................................................................... 41

سالن‌هاي سخنراني : صندلي‌ها .............................................................. 43

سالن‌هاي سخنراني : مقررات آتش نشاني ............................................. 47

آكوستيك ................................................................................................ 47

فصل سوم : شرح برنامه دانشكده معماري ........................................... 48

آشنايي با رشته‌هاي آموزشي دانشكده .................................................. 49

دوره كارشناسي معماري ...................................................................... 49

دوره كارشناسي ارشد معماري ............................................................. 52

فصل چهارم : بررسي نمونه‌هاي مشابه ................................................ 53

يوگينا آفتاندليانس ................................................................................... 54

دانشكده هنرهاي زيبا.............................................................................. 55

دانشكده معماري اپورتو، (OPORTO) ................................................ 62

دپارتمان زمين شناسي، دانشكدة آويرو، پرتغال .................................... 64

كلاس بلوك 3، دانشگاه آليكان ............................................................... 67

دانشكده حقوق، دانشگاه جيرونا ............................................................ 68

كالج آموزشي معلمان، (setubal)........................................................... 69

فصل پنجم : شناخت بستر طرح ............................................................. 72

محدوده سایت......................................................................................... 73

فصل ششم : اقليم .................................................................................. 74

روشهاي دستيابي به اهداف عمده طراحي اقليمي .................................. 75

نيازهاي حرارتي و فضاهاي داخلي ساختمان ........................................ 91

فصل هفتم : معرفي پروژه ..................................................................... 99

برنامه فيزيكي ....................................................................................... 100

طراحي (معماري، سازه، تأسيسات) ................................... ................................. 102

معماري ................................................................................................ 104

سازه .................................................................................................... 107

تأسيسات .............................................................................................. 109

اسناد و مدارك ..................................................................................... 110

منابع و مآخذ ........................................................................................ 111

 


برچسب‌ها: مطالعات دانشكده معماري رساله دانشكده معماري طرح نه
[ ۹۱/۰۷/۰۲ ] [ 18 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]
[ ۹۰/۱۲/۲۹ ] [ 12 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]
مطالعات دانشكده رساله دانشكده پروژه طرح دانشكده نهایی معماری دانشكدهمطالعات دانشكده رساله دانشكده پروژه طرح دانشكده نهایی معماری دانشكده

 http://yaemamreza.persiangig.com/عکس%20وبلاگ/daneshkadeh%200.JPG

رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری  مطالعات و رساله و طرح نهایی پروژه پایان نامه معماری عمران نقشه ها ، شیت های اتوکد و شیت  دانلود نقشه ، دانلود پلان آماده پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری  دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری فصل های رساله ها شامل مبانی نظری طراحی ، تعاریف و مفاهیم ، استانداردهای طراحی ، اصول و ضوابط طراحی ، دیاگرام ارتباطی ، سرانه طراحی ، نمونه های مشابه ، شناخت بستر

رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری 09357713300

برای دیدن لسیت بروز به  این ادرس بروید :   http://09357713300.blogfa.com /

http://yaemamreza.persiangig.com/عکس%20وبلاگ/daneshkade%201.JPG

پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری

دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری

انجام رساله معماری مطالعات رساله با موضوعات خاص در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مطابق با آئین نگارش دانشگاه تهیه می شود . جهت مشاهده حضوری نمونه کارهای انجام شده با 09357713300 هماهنگی فرمائید .

هزینه کارت به کارت و پروژه ها ایمیل می شود .

  6221061035827551       بانک پارسیان

6037 9914 3927 0848      بانک ملی

بنام صابر

طرح نهایی و پایان نامه معماری

پروژه تمام درسهای معماری و عمران

مرمت ابنیه معماری

پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی (ISO

پروژه روستا ( 2 ) معماری

پروژه روستا ( 1 ) معماری

پروژه طراحی تولید صنعتی

تحلیل فضای شهری

تاسیسات مکانیکی و برقی

انسان طبیعت معماری

تنظیم شرایط محیطی

انرژی های نو(زمین گرمایی) 30

اقلیم معماری اقلیم جنوب

مبانی نظری معماری

معماری اسلامی

معماری معاصر

معماری جهان

معماران

فرایند روش طراحی

عناصرجزئیات

درس طراحي فني پروژه کاراموزی

طرح 1 و طرح 2 و طرح 3 و طرح 4 طرح 5

پروژه متره و برآورد مطالعات بیمارستان

شناخت مواد طراحی شهری

 

1200 کتاب معماری

پروژه پایان نامه معماری و رشته های دیگر

در صورت تمایل با شماره

( 09357713300 ) 

تماس حاصل فرمائید .

 

فهرست مطالب :

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول : تعاريف و مفاهيم اوليه

1-1-       تعريف معماري..........................................................................................................................................1

1-2-       معمار كيست ؟...........................................................................................................................................1

1-3-       كلام معمار.................................................................................................................................................2

1-4-       تاریخ معماری............................................................................................................................................2

فصل دوم : مطالعات مقدماتی( بررسي و شناخت بستر طرح)

      2-الف-  موقعیت جغرافیایی خلیج فارس..............................................................................................................4

      2-ب-   موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای طبیعی استان هرمزگان...........................................................................5

             2-ب-1-  موقعیت و وسعت........................................................................................................................5

             2-ب-2-  شرایط اقلیمی..............................................................................................................................5

             2-ب-3-  شرایط اقلیمی بندرعباس و ساختمان...........................................................................................7

             2-ب-4-  طراحی در اقلیم گرم و مرطوب................................................................................................11

             2-ب-5-  ناهمواریها.................................................................................................................................11

             2-ب-6-  توده های هوا............................................................................................................................12

             2-ب-7-  منابع آب...................................................................................................................................12

      2-ج-   ویژگی های انسانی استان هرمزگان........................................................................................................13

             2-ج-1-  جمعیت و پراکندگی آن.............................................................................................................13

فصل سوم : آشنایی با  سایت

      3-1-  معرفی منطقه............................................................................................................................................15

      3-2-تحليل سايت............................................................................................................................................15

             3-2-1-  راه هاي دسترسي........................................................................................................................15

      3-3-  دید و منظر...............................................................................................................................................16

      3-4-  جهت گيري مناسب بنا............................................................................................................................17

      3-5- فاصله مجموعه تا دریا..............................................................................................................................18

      3-6-  دلائل انتخاب سايت.................................................................................................................................18

فصل چهارم  : مطالعات مباني نظري

      4-1-  آموزش چيست ، معماري چيست ، آموزش معماري چیست؟................................................................19

      4-2-  مطالعه ساختارهاي خانه معمار.................................................................................................................21

            4-2-1-  جامعه مهندسان معمار ايران.........................................................................................................22

            4-2-2-  آشنايي با موزه هاي معماري معاصر............................................................................................25

     4-3-  الگوهاي آموزش معماري معاصر...............................................................................................................27

           4-3-1-  الگوي بوزار..................................................................................................................................27

           4-3-2-  الگوي باهاوس..............................................................................................................................31

           4-3-3-  نظام هاي آموزشي ديگر................................................................................................................34

      4-4-  تاريخچه پيدايش آموزش معماري در ايران .............................................................................................35

      4-5-  آسيب شناسي آموزش معماري در دانشگاه هاي ايران..............................................................................36

      4-6-  نقدي بر آموزش معماري در ايران............................................................................................................36

      4-7-  بررسي نمونه هاي آموزشي مشابه............................................................................................................40

             4-7-1-  باهاوس .....................................................................................................................................40

             4-7-2-  مدرسه معماری كرنل ................................................................................................................44

             4-7-3-  مدرسه معماری میس وندروهه...................................................................................................49

             4-7-4-  دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی......................................................................................53

                       4-7-4-1-  تحلیل کالبدی دانشکده............................................................................................53

                       4-7-4-2-  سرسرای دانشکده....................................................................................................54

                       4-7-4-3-  ورودی دانشگاه........................................................................................................55

            4-7-5-  دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران...........................................................................55

فصل پنجم : قوانين و استانداردها    

5-1-  نمايشگاه...................................................................................................................................................56

       5-1-1-  خصوصيات سالن نمايشگاه.......................................................................................................56

       5-1-2-  حركت در نمايشگاه...................................................................................................................56

       5-1-3-  كفپوش.......................................................................................................................................57

5-1-4-   رنگ ديوارها............................................................................................................................57

5-1-5-   نور.........................................................................................................................................57

5-1-5-الف-نورپردازي  طبيعي.................................................................................................57

5-1-5-ب-نورپردازي جانبي....................................................................................................58

5-1-5-ج-نورپردازي از بالا....................................................................................................58

5-1-6- فضاي نمايشگاه.......................................................................................................................58

5-1-7-جزئيات نمايش آثار..................................................................................................................59

5-1-8-مركز گردهمائي و سالن اجتماعات...........................................................................................60

5-1-9-سالن ها و معابر عمومي.............................................................................................................60

5-1-10- فضاهاي تشكيل دهنده.............................................................................................................61

5-1-11- ساير فضاهاي تشكيل دهنده سالن هاي اجتماعات...................................................................61

      5-2-  كتابخانه....................................................................................................................................................64

              5-2-1-  الگو..........................................................................................................................................64

              5-2-2- استانداردهای فضایی .................................................................................................................64

              5-2-3-  بخش كتب رفرنس يا مرجع.....................................................................................................66

              5-2-3-  حجم كتب و منابع ..................................................................................................................66

              5-2-4-  ورودي......................................................................................................................................66

              5-2-5-  محل كنترل..............................................................................................................................67

              5-2-6-  محل راهنمايي ........................................................................................................................67

              5-2-7-  ميز جستجو...............................................................................................................................67

              5-2-8-  موضوعات...............................................................................................................................67

              5-2-9-  قفسه هاي ستوني كتب.............................................................................................................67

              5-2-10-واحد هاي قفسه بندي...............................................................................................................68

              5-2-11-بخش قرائت (مطالعه ).............................................................................................................68

              5-2-12-تسهيلات مطالعه انفرادي.........................................................................................................68

              5-2-13-محل هاي كار...........................................................................................................................69

 5-2-14-محل هاي فرعي.......................................................................................................................69

      5-2-15-نور كتابخانه.................................................................................................................................69

       5-2-16-كيفيت سطوح و سرويس ها........................................................................................................70

      5-3-  فضاهاي آموزشي ....................................................................................................................................70

  5-3-1-كلاس هاي درسي.......................................................................................................................70

  5-3-2-كلاس هاي عملي........................................................................................................................71

 5-3-3-آتليه ها........................................................................................................................................72

  5-3-4-كلاس هاي كامپيوتر....................................................................................................................73

            5-3-5-  استانداردوسائل و تجهيزات در كلاس ها....................................................................................73

     5-4-  فضاهاي اداري...........................................................................................................................................74

فصل ششم : حوزه هاي ساختاري مجموعه     

     6-1-  حوزه هاي مجموعه...................................................................................................................................75

     6-2-  برنامه ريزي فيزيكي..................................................................................................................................75

فصل هفتم : ايده هاي طراحي

     7-1-  ایده های طراحی معماری........................................................................................................................80

     7-2- ایده اولیه طرح.........................................................................................................................................80

فصل هشتم : معرفي طرح نهايي

منابع و ماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها و جداول ها :

عنوان                                                                                                                        صفحه

تصویر موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان.....................................................................................................................4

تصویر تقسیمات اقلیمی تابستانی....................................................................................................................................6

جدول خصوصیات کالبدی اقلیم گرم و مرطوب............................................................................................................8

تصویر مشخصات اقلیمی بندرعباس..............................................................................................................................9

نمودار جهت و سرعت باد در بندرعباس.....................................................................................................................10

جدول جمعيت بر حسب گروه هاي سني به تفکيک جنس در استان هرمزگان...........................................................13

جدول جمعيت بر حسب جنس به تفکيک ساکن و غيرساکن در استان هرمزگان.......................................................14

تصویر ماهواره ای سایت.............................................................................................................................................15

تصاویر دید اطراف.......................................................................................................................................................17

نمایی از مدرسه باوهاس..............................................................................................................................................40

نمایی از مدرسه معماری کرنل....................................................................................................................................44

نمایی از مدرسه معماری میس وندروهه......................................................................................................................50

نمای داخلی دانشکده شهید بهشتی..............................................................................................................................54

نمایی از دانشگاه علم وصنعت.....................................................................................................................................55

جدول ابعاد صحنه........................................................................................................................................................62

جدول استانداردهای فضایی کتابخانه بزرگسالان.........................................................................................................64

جدول نوع و مشخصه ميز و صندلي درون كلاس ها..................................................................................................73

جدول برنامه ريزي فيزيكي.........................................................................................................................................75

تصاویر ایده اولیه طرح................................................................................................................................................80

 

فصل اول

           مباني نظري

(1-1)هويت معماري معاصر..............................................................................2

(1-2)هویت و آرای برخی از صاحب نظران ..........................................3

(1-2-1)نادر اردلان....................................................................................3

(1-2-2)سید محمد بهشتی............................................................................................3

(1-2-3)محمد رضا حائری.........................................................................4

(1-2-4)جهانشاه پاکزاد..........................................................................................4

(1-2-5)مهدی حجت...................................................................................................5

(1-2-6)حمیدرضا خوئی..............................................................................................5

(1-2-7)داراب دیبا.........................................................................................................6

(1-2-8)بیژن شافعی......................................................................................................6

(1-2-9)حسین شیخ زین الدین.....................................................................7

(1-2-10)علی اکبر صارمی...............................................................................8

(1-2-11)کامران صفامنش......................................................................................7

(1-2-12)مهدی علیزاده................................................................................................9

(1-2-13)فرخ قهرمان پور...........................................................................10

(1-2-14)ایرج کلانتری...............................................................................10

(1-2-15)هادی میرمیران............................................................................11

(1-2-16)عبدالحمید نقره کار.........................................................................11

(1-2-17)کامبیز نوایی....................................................................................12

(1-2-18)نتیجه گیری..................................................................................... 13

 

(1-3)اولین معمار تحصیل کرده ایرانی................................................16

(1-4)تلاقی سنت و مدرنیته -1.......................................................19

(1-4-1)بررسی اقلیمی..................................................................................20

(1-4-2)بررسی بنا.........................................................................................20

(1-4-3)ورودی..............................................................................................20

(1-4-4)نگارخانه...........................................................................................21

(1-4-5)بخش اداری......................................................................................22

(1-4-6)سالن گوشه.......................................................................................22

(1-4-7)کتابخانه............................................................................................22

(1-5)تلاقی سنت و مدرنیته -2................................................22

(1-6)معماری در ژاپن « مکانی برای معرفی معماری ».......26

(1-6-1)تانگه  در ميان تجدد وسنت...........................................................................26

(1-7)مبانی معماری سنتی ایران .................................................28

(1-8-1)تداوم فضایی مثبت..........................................................................................31

(1-8-2)درون و برون(دروازه) ......................................................................................33

(1-8-2)وصل(دروازه) ، گذر ، اوج ..............................................................................35

(1-8-3)وحدت و کثرت ...............................................................................................38

(1-8-4)مرکزیت..............................................................................................................41

(1-8-5)تعادل موزون – توازن حسابی .....................................................................44

(1-8-6)پیوند معماری با طبیعت ...............................................................................47

(1-8-7)نتیجه گیری......................................................................................................49

(1-9)تعریف هنر ..................................................................................................50

(1-10)هنر از دیدگاه متفکران اسلامی .....................................50

(1-11)حال ببینیم خیال چیست ؟.........................................................51

مناتع و ماخذ.............................................................................................................54

 

 

 

فصل دوم

 اقليم

(2-1)ويژگيهاي طبيعي................................................................56

(2-1-1)موقعيت وحدود جغرافيايي استان كرمانشاه....................................56

(2-1-2)توپوگرافي استان كرمانشاه...........................................................................58

(2-1-3) توپوگرافي شهر كرمانشاه............................................................................59

(2-2)جغرافيايي انساني...............................................................................................60

(2-2-1)جمعيت............................................................................................................60

(2-2-1-1)تركيب سني و جنسي جمعيت ............................................................62

(2-2-1-2)نسبت جنسي.............................................................................................64

(2-2-1-3)بعد خانوار...................................................................................................64

 (2-2-1-4)سواد و تحصيلات....................................................................................64

(2-3)ويژگيهاي اقتصادي..............................................................64

(2-3-1)كشاورزي..........................................................................................................64

(2-3-2)- دامداري....... ............................................................................................67

(2-3-3) صنعت...................................................................................67.

(2-3-4)خدمات ..................................................................................68

(2-4)آب‌وهوا...............................................................................................................69

(2-4-1)توده‌هاي هوايي........................................................................................................70

(2-4-3) بارش:...........................................................................................................................72

(2-4-4)شرايط دما:... .............................................................................................................76

(2-4-5)جريان بادها : ............................................................................................................78

(2-4-6) رطوبت نسبي: .........................................................................................................81

(2-4-7)تعداد روزهاي يخبندان : .....................................................................................83

(2-4-8)ساعات آفتابي و ابر ناكي : ....................................................................................84

(2-4-9)بيوكليماي اولگي كرمانشاه  ................................................................................87

(2-5)نتایج و پیشنهادات ویژگی های اکولوژیکی کرمانشاه..............................96

(2-5-1)شکل کالبدی و نوع بافت مجموعه ...............................................96

(2-5-2)- مصالح ساختمانی .................................................................97

(2-5-3)- جهت استقرار ساختمانها ........................................................97

(2-5-4)- تعیین جهت استقرار ساختمان در رابطه با نحوه تابش آفتاب..............98

(2-5-5)- تعیین جهت استقرار ساختمان در رابطه با وزش بادهای سرد زمستانی.98

منابع..................................................................................................99

 

فصل سوم

معرفي چند نمونه

(3-1)دانشگاه هاروارد ...................................................................101

(3-1-1)مسئله اصلی دانشگاه : .............................................................101

(3-1-2)روابط با دانشگاه ...................................................................102

(3-1-3)ارتباط با شهر ......................................................................102

(3-1-4)نتیجه .................................................................................103

(3-2)دانشگاه آکسفورد ................................................................107

(3-2-1)رابطه با دانشگاه ....................................................................107

(3-2-3)ارتباط با شهر .......................................................................108

(3-2-4)نتیجه .........................................................................................109

(3-3)مدرسه ی سنتی مشهد ...................................................................113

(3-3-1)ارتباط با شهر ..............................................................................113

(3-3-2)نتیجه..........................................................................................113

(3-4)مرکز هنرهای بصری کارپنتر  .........................................114

فصل چهارم

استانداردها وتعيين تعداد، مقياس فضا بر مبناي   برنامه فيزيكي

(4-1)عوامل مؤثر در برنامه ریزی فیزیکی .......................................117

(4-2)تفکیک و توزیع فضاها در طبقات......................................117

(4-2)طبقه بندی فضاهای اصلی و فرعی بطور کلی..............118

(4-3)ضوابط طراحی در گروه فضاهای آموزشی : ....................119

(4-3-1)مشخصات فضاهای آموزشی ..........................................................120

(4-3-2)جدول مبلمان کلاس ها................................................................123

(4-3-4)ضوابط طراحی در گروه فضاهای کمک آموزشی.............................123

(4-3-5)مشخصات فضاهای اداری..............................................................124

(4-3-5)ضوابط طراحی در گروه فضاهای رفاهی و خدماتی....................125

(4-3-5)ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین .................126

(4-4)تعاریف   ..........................................................................127

(4-5)تعیین ظرفیت ، تعداد و سطوح فضاهای آموزشی.....129

(4-2-1)رشته معماري(1).................................................................................................130

(4-5-2)رشته نقاشی (2) .................................................................131

(4-5-3)طراحی صنعتی (3) ............................................................131

(4-5-4)رشته ارتباط تصویری (4) .....................................................131

(4-5-5)رشته عکاسی (5) ................................................................131

(4-5-6)رشته مجسمه سازی (6) ......................................................132.

(4-6)فضای فیزیکی مورد نیاز...................................................132

فصل پنجم

مطالعات سايت،اسكيس ها و اتود هاي اوليه...........145

فصل ششم

نقشه هاي نهايي........................................................ 161

 

                                                      فهرست مطالب

·        فصل اول 

1- 1کلیات  تحقیق.....................................................................................................................................1

1-2اهداف طرح ........................................................................................................................................3

1-3معرفی فصول ....................................................................................................................................4

·        فصل دوم

2-1هنر چیست ؟.......................................................................................................................................5

2-2تعریف هنر .........................................................................................................................................5

2-3دسته بندی هنرها ..............................................................................................................................6

2-4ریشه های هنر ..................................................................................................................................7

2-5حس زیبایی .......................................................................................................................................8

2-6زیبایی .................................................................................................................................................9

2-7تمایز هنر وزیبایی ..........................................................................................................................10

2-8هنر ایرانی ........................................................................................................................................10

2-9 درباره معماری ..............................................................................................................................12

2-10 هنر بودن معماری .......................................................................................................................14

2-11تعلیم وتربیت معمار .....................................................................................................................18

2-12نگرشی به روند اموزش معماری در گذشته و حال .................................................................21

 

·        فصل سوم :  تاریخچه اموزش معماری

3-1 تاریخچه دانشگاه در غرب وجهان ..............................................................................................26

3-1-1 بوزار فرانسه .............................................................................................................................29

3-1-2 باهاوس ......................................................................................................................................29

3-1-3 دانشگاه معماری لندن ..............................................................................................................33

3-1-4 مدارس معماری ایتالیا ..............................................................................................................33

3-1-5 روش اموزش معماری در امریکای شمالی ...........................................................................34

3-2 بررسی سیستم ها واهداف اموزشی در دانشکده های مهم خارج از کشور .........................35

3-2-1 دانشگاه برکلی امریکا ...............................................................................................................35

3-2-2 دانشگاه معماری A-A ..............................................................................................................38

3-2-3 دانشگاه MIT  ...........................................................................................................................45

3-2-4 انیستیتو شاهزاده ویلز ............................................................................................................47

3-2-5 دانشگاه اورگن ..........................................................................................................................48

3-3 تاریخچه اموزش عالی در ایران ..................................................................................................48

3-4 انگیزه های ایجاد دانشگاه تهران .................................................................................................50

·        فصل چهارم : بررسی تجارب جهانی (نمونه های موردی)

4-1 دانشگاه هنر توکیو ........................................................................................................................53

4-2 دانشگاه هنرو معماری سین سیناتی ...........................................................................................60

4-3 دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی .....................................................................................63

4-3-1تحلیل کالبدی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی .........................................................64

4-3-1-1 اتلیه ........................................................................................................................................64

4-3-1-2 سرسرای دانشگاه................................................................................................................65

4-3-1-3 ورودی دانشگاه....................................................................................................................66

4-4 دانشکده معماری دانشگاه علم وصنعت ......................................................................................66

·        فصل پنجم : راهنمای طراحی و طراحی اقلیمی در ساختمانهای اموزشی

5-1 سازمان یابی فضایی کل دانشگاه ...............................................................................................68

5-1-1 سازمان یابی فضایی کاملا متمرکز ........................................................................................69

5-1-2 سازمان یابی فضایی نیمه متمرکز .........................................................................................69

5-1-3 سازمان یابی فضایی کاملا پراکنده.........................................................................................70

5-1-4 سازمان یابی فضایی به شکل اقماری.....................................................................................71

5-1-5 سازمان یابی فضایی به شکل تقسیم دانشگاهی....................................................................71

5-1-6 سازمان یابی فضایی کلی به شکل گسترده منطقه ای...........................................................72

5-2 شناسایی طراحی دانشگاهی (نظم یا الگوها جهت طراحی دانشکده ).......................................73

5-2-1 گسترش خطی ...........................................................................................................................74

5-2-2 گسترش شبکه ای (شطرنجی) ................................................................................................74

5-2-3 گسترش مرکزی (متمرکز ).......................................................................................................75

5-2-4 گسترش گلبرگی .......................................................................................................................75

5-2-5 گسترش مولکولی (پراکنده ).....................................................................................................75

5-2-6 گسترش صلیبی ....................................................................................................................... 75

5- 3 نورپردازی طبیعی ........................................................................................................................82

5-4 کنترل تابش افتاب بر جداره های شفاف ساختمان ...................................................................85

5-5 سازماندهی پلان ،فرم کالبدی و بافت مجموعه ساختمانی ......................................................86

5-6 مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی ..................................................................................88

 

·        فصل ششم : بررسی بستر پروژه

6-1 چگونگی شکل گیری شهر تهران .................................................................................................90

6-1-1 جمعیت وپراکندگی ان ..............................................................................................................91

6-1-2 سواد ..........................................................................................................................................91

6-1-3 اموزش .......................................................................................................................................91

6-2مشخصات جغرافیایی استان تهران ..............................................................................................92

6-3 اقلیم و اب وهوای تهران ...............................................................................................................93

6-3-1 اقلیم ............................................................................................................................................93

6-3-2 دما...............................................................................................................................................93

6-3-3 بارندگی ......................................................................................................................................93

6-3-4 رطوبت نسبی ............................................................................................................................94

6-3-5 باد ...............................................................................................................................................94

6-3-6 تابش خورشید ..........................................................................................................................94

6-4 وضعیت زمین شناختی تهران .....................................................................................................95

6-5 الودگی شهر تهران ........................................................................................................................95

6-6 وضعیت دسترسی در تهران ........................................................................................................96

6-7 ساختار خدماتی تهران .................................................................................................................97

·        فصل هفتم : شرح برنامه دانشکده معماری

7-1 اشنایی با رشته های اموزشی ..................................................................................................101

7-2 نحوه تشکیل فضایی یکدانشکده معماری .................................................................................123

7-2- 1 فضاهای اموزشی .................................................................................................................125

7-2-1-1 اموزش عملی .....................................................................................................................125

7-2-1-2 اموزش نظری ....................................................................................................................138

7-2-2 فضاهای کمک اموزشی .........................................................................................................141

7-2-2-1 کتابخانه تخصصی ............................................................................................................142

7-2-2-2 بخش سمعی و بصری ......................................................................................................147

7-2-2-3 واحد اسنادوتحقیقات ........................................................................................................148

7-2-2-4 سالن چند منظوره .............................................................................................................150

7-2-2-5 بخش طراحی کامپیوتر .....................................................................................................152

7-2-2-6 اتلیه عکاسی .......................................................................................................................154

7-2-2-7 ازمایشگاه تحقیقاتی ..........................................................................................................156

7-2-2-7-1 ازمایشگاه ساختمان......................................................................................................156

7-2-2-7-2 ازمایشگاه مرمت ..........................................................................................................156

7-2-2-8 دفتر فنی .............................................................................................................................157

7-2-2-9 کارگاههای کمک اموزشی ................................................................................................158

7-2-2-9-1 کارگاه ساختمان ......................................................................................................... 160

7-2-2-9-2 کارگاه سفال وسرامیک ...............................................................................................160

7-2-2-9-3 کارگاه چوب...................................................................................................................161

7-2-2-9-4 کارگاه فلز.......................................................................................................................161

7-2-3 فضاهای خدماتی ....................................................................................................................162

7-2-3-1 تسهیلات رفاهی .................................................................................................................162

7-2-3-1-1 گالری و نمایشگاه ........................................................................................................162

7-2-3-1-2 واحد انتشارات و خدمات چاپی ..................................................................................163

7-2-3-2 تسهیلات سرویسی ...........................................................................................................165

7-2-3-2-1 موتور خانه وبرق اضطراری ......................................................................................165

7-2-3-2-2 کاخداری........................................................................................................................ 167

7-2-3-2-3 انبار مرکزی.................................................................................................................. 167

7-2-3-2-4 سرایداری ......................................................................................................................167

7-2-4 فضاهای اداری .......................................................................................................................168

7-2-4-1 کادر اموزشی ....................................................................................................................168

7- 2-4-2 کادر اداری و اموزشی ....................................................................................................168

·        فصل هشتم سازه و تاسیسات

 8-1 سیستم سازه .......................................................................................................................178

8-2 نازک کاری........................................................................................................................... 179

8-3 تاسیسات.............................................................................................................................. 180

·        فصل نهم : تحلیل سایت

9-2 محل وموقعیت زمین دانشگاه ......................................................................................183

9-3 موقعیت زمین نسبت به مناطق همجوار ......................................................................184

9-4 شکل هندسی زمین ومناطق همجوار ان ......................................................................184

9-5 بررسی وضعیت اقلیمی در سایت دانشگاه ................................................................184

9-6 عوامل مصنوعی زمین ..................................................................................................185

9-7 دسترسی ها................................................................................................................... 185

9-8 بررسی طرح استقرار و جا نمایی دانشکده ................................................................185

9-8-1 تجزیه و تحلیل امکانات فیزیکی اراضی................................................................. 185

9-8-2 عوامل تاثیر گذار بر طراحی.................................................................................... 186

9-8-2-1 جهت ساختمانها................................................................................................... 186

9-8-2-2 تعداد طبقات ..........................................................................................................186

9-9 اصول و روش طراحی...................................................................................................188

 

فهرست مطالب

عنوان : دانشكده معماري                                                                 صفحه

مقدمه ........................................................................................................ 4

فصل اول : شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌هاي دانشگاهي .. 6

ويژگي‌هاي عمومي پرديس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ........... 7

آرايش وسازماندهي فضائي جزء بناها .................................................... 9

اصول و ضوابط طراحي و فضاهاي دانشكده‌اي .................................. 10

فصل دوم : استانداردها (ابعاد و فضاهاي مورد نياز)........................... 21

پلكان .......................................................................................................... 22

راهروها و مسيرهاي شيب دار .............................................................. 23

دربها .......................................................................................................... 24

كيفيت هوا ............................................................................................... 25

راندمان ديد ............................................................................................ 26

روشنايي مصنوعي ................................................................................ 26

رنگ ........................................................................................................ 28

طرح و بافت ............................................................................................ 34

نويز (اغتشاش صوتي) وآكوستيك ........................................................ 34

حساسيت نسبت به ارتعاشات ................................................................ 35

مسيرهاي پياده رو ................................................................................. 39

دسترسي و مسير گردش يا سيركولاسيون .......................................... 39

تئاترها و سالن‌هاي سخنراني.................................................................. 40

شكل اساسي .......................................................................................... 41

سالن‌هاي سخنراني : صندلي‌ها .............................................................. 43

سالن‌هاي سخنراني : مقررات آتش نشاني ............................................. 47

آكوستيك ................................................................................................ 47

فصل سوم : شرح برنامه دانشكده معماري .......................................... 48

آشنايي با رشته‌هاي آموزشي دانشكده ................................................. 49

دوره كارشناسي معماري ...................................................................... 49

دوره كارشناسي ارشد معماري ............................................................ 52

فصل چهارم : بررسي نمونه‌هاي مشابه ................................................ 53

يوگينا آفتاندليانس .................................................................................. 54

دانشكده هنرهاي زيبا.............................................................................. 55

دانشكده معماري اپورتو، (OPORTO) ................................................ 62

دپارتمان زمين شناسي، دانشكدة آويرو، پرتغال ................................... 64

كلاس بلوك 3، دانشگاه آليكان ............................................................... 67

دانشكده حقوق، دانشگاه جيرونا ............................................................ 68

كالج آموزشي معلمان، (setubal)........................................................... 69

فصل پنجم : شناخت بستر طرح ............................................................. 72

محدوده سایت......................................................................................... 73

فصل ششم : اقليم .................................................................................. 74

روشهاي دستيابي به اهداف عمده طراحي اقليمي .................................. 75

نيازهاي حرارتي و فضاهاي داخلي ساختمان ....................................... 91

فصل هفتم : معرفي پروژه ..................................................................... 99

برنامه فيزيكي ...................................................................................... 100

طراحي (معماري، سازه، تأسيسات) ................................... ................................. 102

معماري ............................................................................................... 104

سازه .................................................................................................... 107

تأسيسات ............................................................................................. 109

اسناد و مدارك .................................................................................... 110

منابع و مآخذ ....................................................................................... 111

 

فهرست مطالب

موضوع

چکیده

درآمدی بر تاریخچه معماری ایران و جهان

فصل اول: شناخت موضوع و شناخت مفاهیم

1-1- مقدمه

1-2- اهداف پروژه

1-3- درباره خلاقیت

1-4- عوامل مؤثر در خلاقیت

1-5- موانع موجود بر سر راه خلاقیت

فصل دوم: نگاهی به سیستم آموزش معماری

2-1- نگاهی به سیستم آموزش معمار در ایران

2-2- معرفی رشته های آموزشی دانشکده معماری

2-2-الف- دوره کارشناسی معماری

الف 1- طول دوره و شکل نظام

الف 2- تعداد واحد درسی

الف 3- نقش و توانایی

2-2- ب- دوره کارشناسی ارشد طراحی منظر (ناپیوسته)

ب-1- نقش و توانایی

ب-2- طول دوره و شکل نظام

ب-3- تعداد واحدهای درسی

ب-4- برنامه آموزش

2-2-ج- دوره کارشناسی ارشد معماری و احیای بنای تاریخی

ج-1- طول دوره نظام آموزشی

ج-2- نوع و تعداد واحدهای درسی

ج-3- نقش و توانایی

2-2-د- دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته طراحی شهری و برنامه ریزی شهری

د-1- نقش و توانایی دانش آموختگان

د-2- شکل نظام دانشگاهی- رشته و طول دوره

3-2- جداول برنامه ریزی فیزیکی دانشکده معماری

فصل سوم: بررسی نمونه های موردی

3-1- دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران

3-2- دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

3-2- مدرسه معماری باهاوس

فصل چهارم: استان فارس

4-1- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان فارس

4-1-1- جمعیت استان فارس

4-2- مکان های دیدنی و تاریخی استان فارس

4-3- صنایع و معادن

4-4- کشاورزی و دامداری

4-5- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی

فصل پنجم: برنامه ریزی فیزیکی- شناخت و تعیین ابعاد و استانداردهای فضا

5-1- آشنایی با فضای موجود در دانشکده معماری

5-1-1- فضاهای اموزشی

5-1-2- فضاهای کمک آموزشی

5-1-3- فضاهای خدماتی

5-1-4- فضاهای اداری

5-2- فضاهای آموزشی گروه معماری

5-2-1- آموزش عملی

1-الف- آتلیه و کارگاههای طراحی

1-الف-1- مشخصات عمومی آتلیه ها و کارگاههای طراحی

1-الف-1-1- فضاهای کارگاهی

1-الف-1-2- زیربنای آتلیه و کارگاههای طراحی

1-الف-1-3- آرایش میزها در آتلیه طراحی

1-الف-1-4- روشنایی

1-ب- آتلیه ها و کارگاههای طراحی در دانشکده معماری

1-ب-1- مشخصات عمومی اتلیه ها و کارگاههای طراحی

(درک و بیان محیط کارگاه و ساخت- هندسه کاربردی- طراحی معماری و روش)

1-ب-1-1- آتلیه درک و بیان محیط

1-ب-1-2- موزه طراحی معماری

1-ب-1-2-1- آتلیه های طراحی و معماری

1-ب-1-2-2- آتلیه های نقشه کشی

1-ب-1-2-3- کارگاه های مصالح و ساخت

1-ب-1-3- کارگاه های شهرسازی- مرمت- طراحی منظر

1-ب-1-4- کلاس های سمینار و گردهمایی

5-2-2-آموزش نظری

5-2-2-1-کلاس های درس

1-الف- محاسبه تعداد صندلی های مورد نیاز برای دروس در مرحله نهایی توسعه

1-ب- خصوصیات مشترک کلاس های درس

5-3- فضاهای کمک آموزشی

5-3-1-کتابخانه تخصصی

5-3-2- سمعی و بصری

5-3-3- واحد اسناد و تحقیقات

5-3-4- آمفی تئاتر و سالن اجتماعات

5-3-5- بخش طراحی کامپیوتر

5-3-6- آتلیه عکاسی

5-3-7- آزمایش های تحقیقاتی

5-3-8- دفتر فنی

5-3-9- کارگاه های کمک آموزشی

5-3-9-1- کارگاه ساختمان

5-3-9-2- کارگاه سفال و سرامیک

5-3-9-3- کارگاه چوب

5-3-9-4- کارگاه فلز

5-4- فضای خدماتی

5-4-1- تسهیلات رفاهی

5-4-2- تسهیلات سرویسی

5-5- مجموعه اداری دانشکده

5-5-1- بخش کادر آموزشی

5-5-2- بخش امور اداری آموزشی

فصل ششم: معرفی و تجزیه و تحلیل سایت

6-1- تحلیل سایت پروژه

6-1-1- دسترسی به مجموعه

6-1-2- دید مجموعه نسبت به محیط اطراف

6-1-3- جهت وزش باد غالب

6-1-4-عملکردهای جانبی سایت

فصل هفتم: ایده

7-1- ایده طراحی

7-1-1- خطوط و زوایا و ابزار طراحی

7-1-2- تناسب

7-1-3- حیاط مرکزی

7-1-4- باغچه گودال

7-1-5- رواق

7-1-6- حرکت آب

7-1-7- فرم خطی

ضمیمه ها و تصاویر

منابع و مأخذ


فهرست جداول و نمودارها

موضوع

جدول (2-1)- مشخصات و نوع دروس رشته های معماری

جدول (2-2)- برنامه فیزیکی دانشکده معماری و شهرسازی

جدول (5-1)- فضاهای بخش آموزشی

جدول (5-2)- فضاها و ریزفضاهای کمک آموزشی

جدول (5-3)- فضاها و ریزفضاهای بخش خدماتی و اداری

جدول (5-1)- تعداد واحدهای نظری و کل ساعات تئوری دانشکده

جدول (5-2)- محاسبه صندلی های لازم برای کلاس های نظری دانشکده

جدول (5-3)- کلاس های درس و میزان سرانه زیربنا و زیربنای خالص

جدول (5-4)- ظرفیت های قفسه ها برحسب موضوع کتاب ها

جدول (5-5)- ظرفیت یک مدول قفسه برای کتاب های رشته های مختلف

جدول (5-6)- عرض راهروهای متقاطع در سیستم های مختلف کتابخانه

جدول (5-7)- ظرفیت قفسه های کتاب بر حسب موضوع کتاب

جدول (5-8)- جدول تعداد و زیربنای فضاهای دفاتر کادر آموزشی و پژوهشی دانشکده

 

 

فهرست تصاویر

موضوع

تصویر (5-1)- نمونه آتلیه و کارگاه طراحی و اجزاء و مبلمان

تصویر (5-2)- نمونه آتلیه درک و بیان محیط

تصویر (5-3)- نمونه آتلیه طراحی معماری

تصویر (5-4)- نمونه آتلیه نقشه کشی همراه با مبلمان و اجزاء

تصویر (5-5)- نمونه آتلیه ماکت سازی همراه با مبلمان و اجزاء

تصویر (5-6)- نمونه کلاس 100 نفره همراه با مبلمان و اجزاء

تصویر (5-7)- نمونه کلاس 60 نفره همراه با مبلمان و اجزاء

تصویر (5-8)- عایق سازی در کلاس های درس

تصویر (5-9)- نمونه آرایش مخزن کتاب از نوع باز با ظرفیت 15 هزار جلد

تصویر (5-10)- نمایش بخش طراحی کامپیوتر و مبلمان موجود آن

تصویر (5-11)- نمونه آزمایشگاه ها همراه نمایش تجهیزات

تصویر (5-12)- اتاق اساتید و نمونه مبلمان و تجهیزات مورد نیاز

 


برچسب‌ها: مطالعات دانشكده رساله دانشكده پروژه طرح دانشكده نه
[ ۹۰/۱۲/۲۹ ] [ 12 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

دانلود فهرست رساله و مطالعات

از اینجا

[ ۹۰/۰۷/۱۵ ] [ 12 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.


پروژه ها و طرح های نهایی و مطالعات و رساله ها فقط جهت کمک
میباشد در تکمیل پروژهای شما.
پروژه پایان نامه معماری عمران و رشته های دیگر
در صورت تمایل با شماره
09357713300
تماس حاصل فرمائید .
لیست پروژه ها در ادامه مطالب
http://09357713300.blogfa.com/مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره
6221061035827551
بنام محمدی قيمت ها هم متفاوت ميباشد در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید .
09357713300


مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره
قيمت ها هم متفاوت ميباشد در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید .


> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره
0102065316003 شماره واریز از بانک
6037991022911261 شماره کارت به کارت
قيمت ها هم متفاوت ميباشد در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید .

09357713300
ARCHITECTURAL