رساله معماری نهایی پروژه 09357713300
رساله معماری نهایی پروژه پایان نامه مطالعات

مطالعات رساله ساختمان شورای شهر شهرداری مطالعات طراحي ساختمان شورای شهررساله شهرداری مطالعات شهرداری نهایی طراحي ساختمان مطالعات شهرداری  شورای شهرطرح معماری طراحي ساختمان شورای شهررساله شهرداری شهربرنامه فیزیکی نمونه داخای خارجی طراحي ساختمان شورای شهراستانداردهای طراحي ساختمان شورای شهرمطالعات رساله طراحي ساختمان شورای شهرو رساله تمام موضوعات معماری تمام نقشه ها و تمام نمونه های داخای خارجی و پروژه تمام درسها پروژه ها و طرح های نهایی و مطالعات و رساله ها فقط جهت کمک میباشد در تکمیل پروژهای شما. پروژه پایان نامه معماری عمران و  رشته های دیگر در صورت تمایل با شماره 09357713300

 

طراحي ساختمان شورای شهر

فهرست

چکیده:________________________1

مقدمه:________________________2

فصل اول:________________________5

کلیات________________________5

1-1-بيان مساله تحقيق :________________________6

1-2-هدفهاي تحقيق :________________________7

1-3-پيشينه پژوهش:________________________8

1-4-روش گرد آوري اطلاعات:________________________10

فصل دوم:________________________11

شوراهای اسلامی و مشارکت مردم در ادراه امور شهرها________________________11

2-1-تاریخچه شورای اسلامی ایران________________________12

2-2-موقعيت قانوني شوراي شهر از سال 1361 تا سال 1369:________________________13

2-2-1-تعيين جانشين براي شوراي اسلامي شهر________________________13

2-2-2-تغيير در پاره‌اي از مقررات قوانين قبلي________________________14

2-2-3-اصلاح پاره‌اي از مواد قوانين وضع شده قبلي________________________14

2-3-شوراها در قانون اساسي________________________15

2-4-تشكيل شوراهاي اسلامي در كشور: اهداف، برنامه‌ها، دستاوردها و شعارها________________________18

2-5-سيستم مديريت شهر________________________24

2-5-1- مفهوم مشاركت و عوامل موثر در مشاركت________________________24

2-5-2-وظايف شهرداري________________________29

2-5-3- ارتباط شوراي اسلامي شهر با شهرداري________________________31

2-6-نحوه ارتباط شوراي اسلامي شهر با شهردار________________________31

2-7-نحوه نظارت شوراي اسلامي شهر در امور شهرداري________________________33

2-8- وظايف شوراي شهر و سيستم اداره كشور________________________34

2-8-1- وظايف و اختيارات شوراي شهر________________________34

2-8-2- سيستم اداره شورا________________________39

1ـ شروع دوره شوراي اسلامي شهر________________________39

2ـ امور اداري شوراي اسلامي شهر________________________40

3ـ تقسيم كار در شوراي اسلامي شهر________________________41

2-9-شرح وظايف كمسيون توسعه و عمران:________________________42

فصل سوم:________________________45

مبانی نظری________________________45

3-1-مبانی نظری________________________46

3-2-مبانی نظری عام معمار یا طراح در یک طرح________________________47

3-3-مبانی نظری طراحی معماری________________________47

3-4- احترام به طبيعت ، طبيعت گرايي________________________53

3-4-1-رویکرد تاریخی:________________________54

3-4-2-رویکرد فرهنگی- اجتماعی:________________________54

3-4-3-رویکرد معنا گرا (سنت گرا)________________________54

3-4-4-رویکرد عملکرد گرا:________________________55

3-4-5-رویکرد فرم گرا:________________________55

3-4-6-رویکرد فضا گرا:________________________55

3-4-7-رویکرد تکنولوژی گرا:________________________55

3-4-8-رویکرد طبیعت گرا:________________________56

3-5-درک مفهوم معماری________________________56

3-6-شهر و ساختمان________________________60

3-7-بیان زندگی شورای شهر در عینیت معماری________________________63

3-8-رسالت معماری________________________64

فصل چهارم:________________________67

نمونه های موردی________________________67

4-1-تالار شهر؛ نماد معمارانه مردم‎سالاری________________________68

4-2-تالار شهر در ایران________________________70

4-3-نگاهی به روند طراحی تالار شهر نیواولئانز جدید________________________71

4-4-تالار شهر سئول، طراح گروه معماری استودیو مس (Mass Studies )، سئول، 2011-2006________________________75

4-5-تالار شهر لندن________________________77

فصل پنجم:________________________90

شناخت مکان طرح________________________90

5-1-معرفي استان آذربايجان شرقي________________________91

5-2-تبریز________________________92

5-2-1-وجه تسمیه________________________95

5-2-2-روند تاريخي تكوين، رشد و گسترش شهر________________________96

5-2-3-نقش و عملكرد تبريز در ادوار تاريخي:________________________107

5-2-3-1-نقش و عملكرد نظامي________________________107

5-2-3-2-نقش و عملكرد اقتصادي________________________107

5-2-3-3- نقش و عملكرد سياسي ـ اداري________________________108

5-2-3-4- نقش و عملكرد فرهنگي________________________109

5-3-جايگاه شهر تبريز در سطح ملي________________________110

5-3-1-استانداری________________________111

5-3-2-شهرداری________________________112

5-4-وضعیت طبیعی________________________112

5-4-1-جغرافیا________________________112

5-4-2-رودخانه‌ها________________________113

5-4-3-زمین‌لرزه‌ها________________________115

5-4-4-آب و هوا________________________117

آب و هوای تبریز________________________118

5-4-5-اقليم تبريز________________________119

5-4-5-1-حرارت________________________119

5-4-5-2-رطوبت________________________120

5-4-5-3-بارش________________________120

5-4-5-4-وزش باد________________________120

5-4-5-6-فشار هوا________________________121

5-4-5-7- تابش نور خورشيد________________________121

5-5- طراحی اقلیمی________________________123

5-5-1-اصول رعايت شده در معماري بومي مناطق سرد________________________124

5-5-3-تعيين جهت استقرار ساختمان نسبت به تابش آفتاب________________________125

5-5-4-1-استفاده از گیاهان برای حفاظت در برابر باد زمستان________________________125

5-5-4-2-استفاده از گیاهان برای ایجاد سایه در تابستان________________________127

5-5-4-3- استفاده از مواد با ظرفیت حرارتی زیاد جهت ذخیره حرارت خورشید.________________________130

5-5-4-4- استفاده از عایق حرارتی در پوسته ساختمان جهت مقاومت در برابر جریان حرارات.________________________131

5-6-ويژگي هاي معماري بومي مناطق سرد:________________________132

5-7-بخش‌ها________________________133

5-7-1-گسترش شهر________________________133

فصل ششم:________________________135

مدارک طراحی________________________135

6-1-روش کار:________________________136

6-1-1-تحلیل سایت________________________137

6-1-2-زندگی داخل فضا________________________138

6-1-2-1-سالن شورا________________________138

6-1-2-2-سالن جلسات غیر علنی________________________142

6-1-2-3-هیأت رئیسه شورا________________________142

6-1-2-4-معاونت ها________________________143

6-1-2-5-فضاهای اداری________________________143

6-1-2-6-فضاهای اولیه________________________144

فصل هفتم:________________________146

مدارک طراحی________________________146

فصل هشتم:________________________148

پیشنهادات و نتیجه گیری________________________148

منابع________________________152

فارسی________________________152

انگلیسی________________________155

 

 

 

چکیده:

 

باتوجه به افزایش جمعیت شهرها و گسترش روز افزون شهرنشینی مساله شورا شهر ئ همچنین مجموعه ای کامل جهت حل و برنامه ریزی مسائل شهر را می توان یکی از مسائل مهم جامعه مدرن امروزی دانست از این رو لازم است تا در مورد نحوه ایجاد این فضای شهری که ارتیاط مستقیمی با اقشار جامعه دارد،برنامه ریزی لازم صورت گیرد تا همین مجموعه نیز بعنوان الگویی شکیل و کامل جهت شهر ارائه گردد.

در جامعه ای مانند ایران و همچنین تبریز که دارای فرهنگ غنی و کهن است ، فرهنگ نقش مهمی را برعهده دارد و ار آنجایی که شورای شهر و تصمیم گیری های آن نقش  بسزائی در این مهم دارد.

هدف این پروژه طراحی مجموعه و ساختمان شورتای شهر تبریز می باشد در همین راستا مطالعات در مورد مفهوم شورا و شورای شهر و نحوه پیدایش و همچنین زیر مجموعه های آن انجام پذیرفته و همچنین مطالعاتی در مورد شرایط اقلیمی استان و به ویژه تبریز سابقه تاریخی و پیشینه معماری آن و همچنین مقوله فرهنگ در این خطه صورت گرفته است برای دستیابی به کارکردها و عملکردهای مناسب چنین مجموعه ای نمونه های موردی چندی از بناهای مشابه، مورد نقد و برسی قرار گرفته اند و روش های طراحی و ویژگی های خاص هر یک بیان شده و تداعی از شیوه معماری آن اقتباس شده است.

 


برچسب‌ها: مطالعات رساله ساختمان شورای شهر شهرداری مطالعات طر
[ ۹۱/۰۶/۱۵ ] [ 19 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

مطالعات شهرداي رساله شهرداي پروژه طرح شهرداي نهایی معماری شهرداي

دانلود لیست کل مطالعات ها :

 

دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری مطالعات و رساله و طرح نهایی پروژه پایان نامه معماری عمران نقشه ها ، شیت های اتوکد و شیت دانلود نقشه ، دانلود پلان آماده پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری

رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری 09357713300

http://09357713300.blogfa.com/

 

 

تقديم به : 2

سپاسگزاري : 2

هيئت داوران  4

مقدمه  4

تعريف شهر  13

تاريخچه شهرداري   15

طبقه بندي شهرها:  16

وظايف فعلي شهرداريها در ايران  20

شهرداري چيست و چه وظائفي دارد؟  29

وظائف شهرداري   31

مباني نظري فضاهاي اداري شهرداري   32

الزامات مهم در طراحي   34

اقتصاد  34

عملکرد / نگهداري   34

انعطاف پذيري   35

طراحي شهري   35

آسايش و رفاه ساکنين   36

شرايط قرارگيري فضاهاي اداري   36

مبلمان فضاهاي اداري   37

ساختمان بلومبرگ 38

پروژه ي اداره مرکزي سليمکس     40

ايده هاي کلي و راهکارهاي طراحي   41

شهرداري الکترونيک چيست ؟  41

ويژگي هاي شهرداري الکترونيک     42

ضرورت ايجاد شهرداري الکترونيک     42

تعاريف پايه  43

فضاهاي ساختمان اداري شهرداري   43

گروه 1 (فضاهاي اصلي) 43

گروه 2 (فضاهاي وابسته اصلي) 44

گروه 3 (فضاهاي رفاهي) 44

گروه 4 (فضاهاي پشتيباني) 44

گروه 5 (فضاهاي گردش) 45

الف) گردش افقي در طبقات    45

ب) گردش عمودي بين طبقات    45

مساحت زيربنا 45

زيربناي خالص     45

زيربناي ناخالص     46

مساحت سرانه  46

سرانه مبنا 46

جدول سرانه هاي مبنا در گروه هاي مختلف    46

معماري فضاهاي اداري   55

ساختمان هاي اداري:  55

- كارآيي ساختمان (بهره برداري مفيد ساختمان) 60

بهره برداري مفيد اداري شهرداري   61

توزيع مناسب فضاها 61

بررسي کلي در مورد وضعيت زمين شناسي   64

انتخاب سيستم‌هاي تهويه مطبوع  65

برآورد تقريبي بارهاي برودتي و حرارتي   65

بررسي مصالح   66

سيستم کانال‌کشي   66

سيستم لوله‌کشي تهويه مطبوع  67

 سيستم‌هاي آبرساني   67

ميزان آب مورد نياز سرويس‌هاي بهداشتي   68

ميزان مصرف آب بهداشتي   68

ميزان مصرف آب سيستم تهويه مطبوع  69

مصارف آبياري و شستشو  69

ميزان مصرف آب سيستم آتش نشاني   69

فشار مورد نياز شبکه آب بهداشتي   70

فشار مورد نياز شبکه آب جبراني سيستم تهويه مطبوع  70

فشار مورد نياز شبکه آتش‌نشاني   70

نحوه تأمين و توزيع آب در شبکه‌هاي آبرساني ساختماني   71

بررسي مصالح   71

5- سيستم‌هاي فاضلاب و آب باران  73

مقدار فاضلاب و آب باران  73

1- مقدار فاضلاب   73

2- مقدار آب باران   73

شبکه جمع‌آوري فاضلاب و آب باران  73

بررسي مصالح   74

 تأسيسات آتش نشاني   75

سيستم‌هاي جلوگيري از اشاعه حريق   76

منطقه‌هاي آتش نشاني   77

پيش‌بيني‌هاي لازم براي خاموش کردن حريق هر منطقه  78

مشخصات سيستم آتش‌نشاني با استفاده از شيلنگ و جعبه آتش‌نشاني   79

مشخصات سيستم آتش‌نشاني با استفاده از کپسولهاي دستي   79

مشخصات سيستم آتش‌نشاني با استفاده از اسپرينکلر  80

طبقه بندي نوع آتش‌سوزي   81

مشخصات کپسولهاي آتش‌نشاني براي خاموش کردن انواع حريق   82

مقدار و فشار آب مورد نياز شبکه آتش‌نشاني   83

انتخاب سيستم‌هاي اطفاء حريق در ساختمان  84

7- سيستم‌هاي سوخت رساني   85

انواع سوخت مورد نياز  85

 نيازهاي معماري و سازه  86

 ميزان مصرف برق تأسيسات مکانيکي   87

- ورودي   100

- سالن مطالعه  101

سيستم برق رساني و پريزهاي برق   106

سيستم برق رساني به تجهيزات تاسيسات مكانيكي   107

نمونه هاي موردي برون مرزي   136

نمونه هاي موردي درون مرزي   154

ساختار سازماني   157

سازمانهاي وابسته  158

ويژگي‌هاي اصلي ساختمان  159

شناخت ويژگي‌هاي جغرافيايي   160

ويژگي‌هاي معماري ساختمان اداري توسعه شهرداري مشهد  161

ويژگيهاي تاسيسات ساختمان  165

ساختمان اداري سازمان حج و زيارت    167

ويژگي هاي طرح   169

چگونگي اجراي طرح   172

موقعيت و شکل بنا 174

د) چهار بخش اصلي و مرکزيت اطراف مسجد  180

ه ) ساير قسمت هاي طبقه همکف    181

و) ساير طبقات   182

ز) طبقه پنجم   182

ح) ديگر بخش ها 183

کتابخانه  185

فضاهاي عمومي كتابخانه در شهرداري   185

4- فضاهاي گردش    188

سرانه فضاهاي پشتيباني   189

توضيحات    190

تعيين ظرفيت و مساحت فضاهاي پشتيباني كتابخانه  190

توضيحات    190

ايدئوگرام  191

اجسام افلاطوني   193

شکل محيط   196

توپوگرافي   196

اشکال محاط   197

مختصات جانمايي لکه ها روي سايت    198

فضاي وجودي   199

- مركز  200

- محور  202

حوزه  202

کنترل تابش آفتاب بر جدارههاي شفاف ساختمان  203

سازماندهي پلان، فرم کالبدي و بافت مجموعه ساختماني   204

مصالح ساختماني و رنگ سطوح خارجي   206

شناخت منطقه تهران و ويژگيهاي آن  209

چگونگي شکل گيري شهر تهران  209

جمعيت و پراکندگي آن: 210

سواد: 211

- آموزش: 211

مشخصات جغرافيائي استان تهران  211

اقليم و آب و هواي تهران  213

- دما 213

بارندگي   213

رطوبت نسبي   214

باد  214

تابش خورشيد  214

وضعيت زمين شناختي تهران  215

آلودگيهاي شهر تهران  216

وضعيت دسترسي در تهران  216

ساختار خدماتي تهران  218

دوره هاي آزاد آموزشي   220

موقعيت زمين نسبت به مناطق همجوار  222

شکل هندسي زمين ومناطق همجوار ان  222

بررسي وضعيت اقليمي در سايت    223

عوامل مصنوعي زمين   223

دسترسي ها 224

بررسي طرح استقرار و جا نمايي   224

تجزيه و تحليل امکانات فيزيکي اراضي   224

عوامل تاثير گذار بر طراحي   225

جهت ساختمانها 225

تعداد طبقات    226

ضوابط و آيين نامه ها: 226

استاندارد وروديها – خروجيها 226

شيب استاندارد. 227

استانداردهاي صندليها 228

ابعاد کمينه براي صندليها 229

ابعاد انساني و استانداردهاي فضايي : 231

منابع و ماخذ  235

 رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری  مطالعات و رساله و طرح نهایی پروژه پایان نامه معماری عمران نقشه ها ، شیت های اتوکد و شیت  دانلود نقشه ، دانلود پلان آماده پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری  دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری فصل های رساله ها شامل مبانی نظری طراحی ، تعاریف و مفاهیم ، استانداردهای طراحی ، اصول و ضوابط طراحی ، دیاگرام ارتباطی ، سرانه طراحی ، نمونه های مشابه ، شناخت بستر

http://09357713300.blogfa.com/

09357713300

 

برای  دانلود  لیست پروژه های درسهای معماری

لینک زیر را در نوار ادرس بالا کپی کنید و بعد از وارد دریافت فایل را بزنید

http://yaemamreza.persiangig.com/sait/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%8C.rar

 

برای  دانلود  عکس های  طرح های  معماری

لینک زیر را در نوار ادرس بالا کپی کنید و بعد از وارد دریافت فایل را بزنید

http://yaemamreza.persiangig.com/sait/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C.rar

 

رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری 09357713300

برای دیدن لسیت بروز به  این ادرس بروید :   http://09357713300.blogfa.com /

پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری

دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری

انجام رساله معماری مطالعات رساله با موضوعات خاص در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مطابق با آئین نگارش دانشگاه تهیه می شود . جهت مشاهده حضوری نمونه کارهای انجام شده با 09357713300 هماهنگی فرمائید .

 

پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری

دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری

فصل های رساله ها شامل مبانی نظری طراحی ، تعاریف و مفاهیم ، استانداردهای طراحی ، اصول و ضوابط طراحی ، دیاگرام ارتباطی ، سرانه طراحی ، نمونه های مشابه ، شناخت بستر طرح ، آنالیز سایت ( تحلیل سایت ) و روند طراحی می باشد .

انجام رساله معماری مطالعات رساله با موضوعات خاص در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مطابق با آئین نگارش دانشگاه تهیه می شود . جهت مشاهده حضوری نمونه کارهای انجام شده با 09357713300 هماهنگی فرمائید .

لیست به روز شده در سایت 09357713300.blogfa.com

پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره

6037 9914 3927 0848      بانک ملی

 

   6221061035827551  بانک پلرسیان

بنام محمدی

فهرست رساله ؛ جهت دریافت فهرست رساله و مقایسه آن با سایر رساله ها با 09357713300 هماهنگی فرمائید .

دانلود لیست کل مطالعات ها :

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://yaemamreza.persiangig.com/sait/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87%20%d9%87%d8%a7%20%d9%88%20%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c.rar

 

پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری

دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری

هزینه کارت به کارت و پروژه ها ایمیل می شود .

  6221061035827551       بانک پارسیان

6037 9914 3927 0848      بانک ملی

بنام صابر

طرح نهایی و پایان نامه معماری

پروژه تمام درسهای معماری و عمران

مرمت ابنیه معماری

پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی (ISO

پروژه روستا ( 2 ) معماری

پروژه روستا ( 1 ) معماری

پروژه طراحی تولید صنعتی

تحلیل فضای شهری

تاسیسات مکانیکی و برقی

انسان طبیعت معماری

تنظیم شرایط محیطی

انرژی های نو(زمین گرمایی) 30

اقلیم معماری اقلیم جنوب

مبانی نظری معماری

معماری اسلامی

معماری معاصر

معماری جهان

معماران

فرایند روش طراحی

عناصرجزئیات

درس طراحي فني پروژه کاراموزی

طرح 1 و طرح 2 و طرح 3 و طرح 4 طرح 5

پروژه متره و برآورد مطالعات بیمارستان

شناخت مواد طراحی شهری

 

1200 کتاب معماری

پروژه پایان نامه معماری و رشته های دیگر

در صورت تمایل با شماره

( 09357713300 ) 

تماس حاصل فرمائید .

 


برچسب‌ها: مطالعات شهرداي رساله شهرداي پروژه طرح شهرداي نهایی
[ ۹۰/۰۴/۲۹ ] [ 15 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.


پروژه ها و طرح های نهایی و مطالعات و رساله ها فقط جهت کمک
میباشد در تکمیل پروژهای شما.
پروژه پایان نامه معماری عمران و رشته های دیگر
در صورت تمایل با شماره
09357713300
تماس حاصل فرمائید .
لیست پروژه ها در ادامه مطالب
http://09357713300.blogfa.com/مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره
6221061035827551
بنام محمدی قيمت ها هم متفاوت ميباشد در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید .
09357713300


مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره
قيمت ها هم متفاوت ميباشد در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید .


> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره
0102065316003 شماره واریز از بانک
6037991022911261 شماره کارت به کارت
قيمت ها هم متفاوت ميباشد در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید .

09357713300
ARCHITECTURAL